Logo
Artykuł 6 z 8

Jedna trzecia zainfekowanych to „Ultraortodoksyjni” Żydzi

Dyrektor Generalny centrum zdrowia Chezy Levy wyjaśnił w środę 30.09 wobec żurnalistów, że 34% zakażonych w Izraelu to Ultraortodoksyjni Żydzi, chociaż ta grupa to tylko 12% mieszkańców. „Mieszkańcy Ultraortodoksyjni mieszkają ciasno razem stłoczeni na małej przestrzeni i nie trzymają się zasad dystansu społecznego. Stopa śmierci jest wysoka. (TOI, VFI News)

Proszę proklamujcie zgodnie z 1 listem Piotra 2,24: zwycięstwo nad chorobą. Oraz Izajasza 53,5 oraz 2 Mojżeszowa 23,25: „Lecz służyć będziecie Panu Bogu waszemu, a on błogosławić będzie chlebowi twemu, i wodom twoim; i odejmę niemoc z pośrodku ciebie.”