Logo
Artykuł 6 z 9

Kolejne historyczne znaleziska w pobliżu amerykańskiej ambasady

Wewnątrz potężnego kompleksu, w którego pomieszczeniach zbierano podatek w czasach pierwszej świątyni i które służyły jednocześnie jako magazyny. Znaleziono też duże ilości stempli z czasów królów Judy. Ruiny głównego budynku, który znajduje sią niedaleko amerykańskiej ambasady, był przez swoją wielkość, styl i architekturę szczególny, jak to określa szef wykopalisk Neri Sapir. Cały kompleks, oddalony niecałe 3 km od miasta, według fachowców służył celom administracyjnym, kiedy Juda od 8. do 7 stulecia rządzona była przez Hiskiasza i Manassesa. Znaleziono także ponad 120 uchwytów kubków do napojów, których napisy mają starohebrajski styl sprzed 2.700 lat. Wszystko wskazuje na to, że płaco tu podatki. Wiele z tych uchwytów posiada napis „dla króla”. W ten sposób podpisywano wtedy pojemniki na żywność, zawierające dziesięcinę oddawaną królom Judzkim. (TOI, VFI News)