Logo
Artykuł 2 z 9

Pilne wezwanie do Bennetta: „Musimy zatrzymać pandemię. “

Były minister obrony i ówczesny przewodniczący założonego przed rokiem politycznego sojuszu ja mina Naftali Benett wezwał rząd do zmiany strategii walki z koronawirusem. Zażądał bardziej aktywnego działania dla przezwyciężenie pandemii. W jednym z wywiadów Bennett skrytykował rządzącego premiera Netnjahu i przyszłego premiera Ganza. „Oboje zajmują się zwalczaniem siebie nawzajem” – stwierdził Ganz. Wskazał na aktualną recesję: „Gospodarka jest w tak kiepskim stanie jak jeszcze prawdopodobnie nigdy w historii Izraela. Premierom ważniejsze jest politykowanie niż państwo Izrael. Polityka jest bardzo ważna, ale teraz trzeba usunąć problemy to znaczy usunąć wirusa i musimy zacząć odmrażać gospodarkę. Na co innego nie mamy teraz ani chwili do stracenia. Sytuacja jest poważna”. (INN, VFI News)

Proszę módlcie się o mądrość dla rządzących i żeby reagowali oni na głos Ducha Świętego. Chcielibyśmy abyście współpracowali na rzecz dobra wspólnego, a wszelkie niezgodności zostawili na stronie. – Przysłów 21,1-3 i 2 Księga mojżeszowa 23,25