Logo
Artykuł 5 z 10

Kościół w Anglii po 800 latach od brytyjskiej deportacji chce przeprosić

Znany brytyjski Żyd stwierdził, że przeprosiny po 800 latach od wydanych w 1222 roku antysemickich dekretach następują „lepiej później niż wcale”. Planowany jest formalny akt pokuty za ten rok, dokładnie w 800 lecie synodu w Oksfordzie. Cały pakiet ustaw bardzo ograniczył prawa Żydów na przykład prawo do spotkania z chrześcijanami. W końcu ustawy te doprowadziły do wypędzenia Żydów z Anglii. Dopiero po 1656 oficjalnie pozwolono im na powrót do miejsc pochodzenia. (Times of Israel, VFI News, Mitte Juli 2021)

„Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.“ – 1. Jana 1,9