Logo
Artykuł 6 z 10

PA zarządził usunięcie hebrajskich szyldów

Abdullah Kmeil, gubernator arabskiej duielnicy Salfikj w środkowej cząści Judei i Samarii opublikował „ostre zsrządzenie” żeby w sklepach całego okręgu usunąć szyldy z hebrajskimi napisami. Kmeil, równocześnie przedstawiciel rządzącej partii Fatah pod przewodnictwem Mahmuda Abbasa uznał. Że wszysie napisy mają być po arabsku. (Jerusalem Post, VFI News)

„Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. “ – Jozue 1,9