Logo
Artykuł 2 z 8

1 milion bezrobotnych z powodu wirusa w Izraelu

Stopa bezrobocia w Izraelu z powodu koronowirusa nadal rośmie. Obecnie wynosi ona 23,1%. W dniu 29 marca zameldowało się 20.413 nowych bezrobotnych. 1 kwietnia 2020 narodowy instytut pracy, że z powodu wirusa w najbliższym czasie będzie 1,1 miliona osób bez pracy. (VFI News)

Proszę módlcie się intensywnie przeciw temu bezprzykładnemu niebezpieczeństwu; Izraelczycy są pracowitymi ludźmi, kiedy mają pracę. Módlcie się, żeby lud dzięki bożemu miłosierdziu i wielkości mógł udzielać jeszcze innym ludziom na świecie. Patrz Dzieje Apostolskie 11,27-30