Logo
Artykuł 6 z 8

Więcej postu i modlitwy przeciw wirusowi

Według ankiety amerykańskiego instytutu PEW wierzący częściej się modlą niż wcześniej. Nawet ci którzy nigdy się nie modlą zwracają się do Boga. Około 25% tych którzy nie są religijni zwracają się teraz do Boga. Równocześnie zwracają się gubernatorzy i burmistrzowie i ogłaszają dni modlitwy i postu podczas gdy wszystkie stany mają ograniczenia poruszania się. Na przykład prezydent Trump ogłosił dzień 15.03.2020 dniem narodowego postu i modlitwy. Ponadto różne stany ogłaszają lokalne dni przeznaczone na tren cel. (VFI News)

„Od Zachodu ujrzą imię Pana i od Wschodu słońca - chwałę Jego, bo przyjdzie On jak gwałtowny potok, pędzony tchnieniem Pańskim.“ – Izajasz 59,19