Logo
Artykuł 2 z 9

800 % wzrost zgłoszonych przypadków przemocy w czasie koronawirusa

W czasie koronawirusa jak dotąd odnotowano osiem razy więcej przypadków przemocy domowej jak przed pandemią. Padano o tym w raporcie państwowego rzeczoznawcy 30.06.2021 Matanjahu Englmana. Troska jest duża. W roku 2020 zamordowanych przez swoich partnerów było 13 kobiet. Było to 150% więcej jak w 2019. Zgodnie z raportem 26% kobiet więcej zwróciło się do azylów dla kobiet i innych organizacji dla ofiar przemocy. (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się przeciw przemocy domowej. Módlcie się o ochronę obronę i uzdrowienie dla kobiet i dzieci. Módlcie się o dzieci i półsieroty. Módlcie się dla wystarczającej ilości miejsc ochrony. Dla zagrożonych dzieci, zanim będzie za późno. Módlcie się także przewidująco, żeby kobiety nie poślubiały mężczyzn o niebezpiecznym charakterze. Módlcie się o ukaranie sprawców i o to żeby się opamiętali i nawrócili. Patrz. Łukasz 15,17 i Efezjan 5,25-30.