Logo
Artykuł 1 z 9

Zawalenie budynku na Florydzie - Technologia WDI w poszukiwaniu ofiar

Według rzecznika IDF, przedstawiciele izraelskiej samoobrony i delegacja izraelskiego ministerstwa spraw zagranicznych polecieli do Miami w tym personel ratunkowy, inżynierowie i inni dla wzmocnienia pierwszej grupy. Zespól oddziału 9900 tajnych służb zbudował model budynku w 3D, by kartograficznie by lepiej poznać szczegóły zazębiającego się budynku by łatwiej było szukać przysypanych i zgubionych. Jednocześnie pracują pracownicy konsulatu pod kierownictwem konsula generalnego razem z innymi oraz miejscową gminą żydowską. Sprawdzają oni jak inaczej jeszcze można ofiarować pomoc na przykład pomoc duchową dla dotkniętych rodzin i innych żyjących w pobliżu rodzin. (INN, VFI News)

„Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.” – Izajasz 41,10

Proszę módlcie się za ratowników by mogli jeszcze kogoś uratować. Módlcie się o uzdrowienie, pocieszenie dla tych którzy stracili swoich bliskich. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha.”– 2. Koryntian 1,3-5