Logo
Artykuł 3 z 11

25 % wszystkich amerykańskich Żydów od 2016 doświadczyło już antysemityzmu

Ankieta przeprowadzona przez ligę przeciw dyskryminacji (ADL) pokazała, że jedna czwarta Żydów w Ameryce w ostatnich 5 łatach sami przeżyli przykładu antysemityzmu albo widzieli jak inni Żydzi byli celami ataków. (Times of Israel, VFI News)

„A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.“ – Mateusz 10,22