Logo
Artykuł 5 z 11

Manewry ratunkowe wzdłuż frontu

Scenariusz tych manewrów był następujący: materiał wybuchowy własnej produkcji w budynku głęboko na terenie wroga, w którym znajduje się jednostka armii izraelskiej. Większa ilość żołnierzy jednostki specjalnej we współpracy z oddziałami ratunkowymi oraz frontem narodowym by ratować przysypanych żołnierzy. * To był pierwszy raz kiedy przeprowadzony był tego rodzaju ćwiczenia, odbyło się to w centrum treningowym Rotem na południu Izraela. Uczestnikami była elitarna grupa Egoz (jeden z trzech batalionów brygady komanda) i bataliom Ram z jednostek frontu narodowego. (Jerusalem Post, VFI News)

„Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły”. – 2. Koryntian 10,4. Patrz też Efezjan 6,10ff i następne.