Logo
Artykuł 7 z 10

Dobre stosunki między krajami arabskimi i Izraelem

Izrael i świat arabski rozbudowują swoje stosunki. 21 maja saudyjski autor Khalid Aal Turki napisał: „Izrael jest krajem miłującym pokój. Od swojego powstania nigdy nie słyszano czy czytano, czy widziano, żeby Izrael wspierał swoją ideologię w innych krajach czy wspierał terror, jak czyni to Iran czy Turcja. Izrael wysyła lekarzy by pomóc chorym w innych częściach świata i to robi darmowo. Leczy też wielu Palestyńczyków, nawet terrorystów, którzy próbowali zabijać niewinnych mieszkańców kraju! Uważam że jest to logiczne i zgodne z rzeczywistością, że Arabia Saudyjska jest zainteresowana dobrymi stosunkami z Izraelem. * Inaczej niż wieszczyli to dyplomaci, analitycy i pacyfiści ostrzegali, żeby Izrael nie stał się pariasem wśród państw świata. Widać raczej postępy w stosunkach z krajami arabskimi – bawet bez sukcesu pertraktowany pokój z PA. Handel Izraela z krajami Zatoki wynosi 890 milionów Euro. W służbach specjalnych wiele rzeczy dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Kiedy Iran i islamiści sunnici rozprzestrzeniają terror wzrasta znaczenie dobrych kontaktów z krajami arabskimi. Wymęczona i frustrująca sytuacja Arabów tzw. Palestyńskich umożliwia krajom Arabskim zaznaczanie własnych interesów razem z Izraelem. (VFI News)

Proszę módlcie się o współpracę między Izraelem i krajami Zatoki Perskiej. To będzie dla wielu krajów dotąd wrogów Izraela. „I będę błogosławią tych którzy cię błogosławią i przeklinał tych którzy cię przeklinają; a ciebie błogosławić będą wszystkie plemiona ziemi.”