Logo
Artykuł 6 z 10

USA: Nauczanie o Holocauście zostanie prawnie wzmocnione

Amerykański Prezydent Donald Trump podpisał 28.5.2020 ustawę, zgodnie z którą w następnych 5 latach wydane będzie 8,9 milina Euro by nauczać ludzi o Holokauście. Nowa ustawa nazywa się „Nigdy więcej” i pomyślana jest dla systemu kształcenia i na też pomóc zbudować miejsce pamięci w USA. Wspomaga to strona Internetowa, która oferuje sporo materiałów dla nauczycieli, oferuje warsztaty o Holokauście mające objąć cały kraj. Senat USA jednogłośnie zaproponował to w połowie maja, a projekt przedstawił prezydentowi do podpisu. (VFI News)

„Izrael zostanie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym. Nie doznacie zawstydzenia ni hańby po wszystkie wieki.“ – Izajasz 45,17