Logo
Artykuł 2 z 10

Zawalił się „mur Jozuego“

W dniu 26.01.2021 Schooki Levine był świadkiem tego co określa się jako „skutki” ataku terrorystycznego. Na miejscu bardzo rzadkich wykopalisk na Górze Ebal w pobliżu miasta Nablus na Zachodnim Brzegu zawaliła się ściana zewnętrzna 3.000 letnia, ponieważ PA musiała poprawić poprzednie prace, przy ulicy, bo nie były wykonane zgodnie zamówieniem. Powstałe szkody nie dają się naprawić. Nie jest jasne jakiego kultu było to miejsce i komu poświęcone. Archeolodzy są jednak zgodni, że miejsce to musi pochodzić z 11. stulecia przed Chrystusem. Wtedy to Żydzi byli na etapie zdobywania Kanaanu. Niektórzy chrześcijanie i Żydzi czczą to miejsce, ponieważ Jozue zgodnie z bożym rozkazem 5 Mojż. 27 miał postawić tam ołtarz. „Wzniesiono nad nim wielki stos kamieni, który istnieje aż do dnia dzisiejszego. Wtedy zbudował Jozue ołtarz dla Pana, Boga Izraela, na górze Ebal, jak nakazał synom izraelskim Mojżesz, sługa Pana, jak jest napisane w księdze zakonu Mojżeszowego: ołtarz z nie ciosanych kamieni, nie obrabianych żelazem. Na nim złożono Panu ofiary całopalne i ofiary pojednania.”

W latach 80 Prof. Adam Zertal doszedł do wniosku, że mi to być miejsce, gdzie był ołtarz zbudowany przez Jozuego. Teraz więc ponad 3000 lat miejsce to jest centrum kampanii prowadzonej przez osadników, którzy chcą aktywnej roli w ratowaniu zabytków historii, których Arabowie nie potrafią uszanować.“ (Times of Israel, VFI News)

proszą módlcie się o zakończenie tego destruktywnego konfliktu w kraju.