Logo
Artykuł 5 z 11

Abbas przesunął pierwsze wybory od 15 kat i winny jest jak zwykle Izrael

29 kwietnia przewodnicząc komórki terrorystycznej PA Abbas zapowiedziała, że pierwsze wybory od 15 lat zostaną odsunięte na czas nieokreślony, aż Izrael nie zgodzi się na udział Arabów w wyborach. Obserwatorzy wychodzą z założenia, że w dającej się określić przyszłości wyborów nie będzie. (Times of Israel, VFI News)

„Oszust nie zamieszka w domu moim, Kłamca nie ostoi się w oczach moich.“ – Psalm 101,7 i Psalm 55,22