Logo
Artykuł 3 z 11

Przełom w budowie modułów słonecznych może zwiększyć produkcje energii elektrycznej

Naukowcom izraelskiego Instytutu Technologicznego Uniwersytetu Ben Guriona i centrum Helmholz w Berlinie udało się dokonać przełomu w badaniach nad półprzewodnikami w modułach solarnych. Naukowcy pracujący pod kierownictwem prof. Abnera Rothschilda badali wydajność komórek fotochemicznych (PEC) przy pozyskiwaniu energii. Komórki te przekształcają światło w wodór. Jest to jednak problematyczne, ponieważ prąd może być produkowany tylko w dzień i akumuluje go na noc. Metoda ta jest droga i nie rozwiązuje problemu trwale. PEC mogłyby magazynować prąd i obywać się bez zewnętrznych baterii. Przy użyciu konkretnych półprzewodników cząsteczka woda mogła być rozszczepiana na wodór i tlen, które z kolei mogły by być czystym paliwem do produkcji energii elektrycznej. (Jerusalem Post, VFI News)

Dziękujemy za wasze modlitwy o wszystkich, którzy pracują w Izraelu dla kształtowania lepszej przyszłości.

Artykuły w niniejszych fragmentach nie odzwierciedlają koniecznie opinii WdI: Staramy sią tylko możliwie dokładnie opisać rzeczy, o których piszemy dotyczące Izraela, Biskiego Wschodu, diaspory i Żydów na całym świecie i mamy nadzieję, że te informacje pozwolą się wam dokładnie i precyzyjnie modlić.