Logo
Artykuł 6 z 11

UE chce zatrzymać finasowanie terrorystów

Parlament UE na nowo podkreślił, że pieniądze Unii nie będą przekazane odbiorcom, którzy współpracują z terrorystami. Skrytykowano też UNRWA (fundusz pomocowy ONZ dla uchodźców od dziesięcioleci określający dobrowolnie przyjeżdżających Arabów jako uchodźców). UNRWA wzywa w swoich podręcznikach do nienawiści i przemocy. W swoich raportach finansowych UE pisze, że chce dokładnie sprawdzić czy pieniądze nie idą dla terroryszów lub/i dla radykalnych grup lub stojącycj z nimi osobami, a w rzeciwnm razie miszą zstać zwrócone. Ci którzy dostali pieniądze, a nie powinni w przyszłości ich m ają nie dostać. (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się żeby ci którzy rozgłaszają błędne informacje i nienawiść. Módlcie się żeby pieniądze UE przeznaczone były na poprawę sytuacji ludzi, a nie dla terrorystśw.