Logo
Artikel 7 van 9

Studie naar Vogels Ondersteunt Bijbel: Duiven Geofferd in het Oude Jeruzalem

Analyse van in Jeruzalem opgegraven vogelresten bevestigde dat specifieke vogelsoorten - duiven - inderdaad in de tempel werden geofferd, zoals de Bijbelse tekst suggereert.

'[Noach] zond opnieuw de duif uit de ark. De duif kwam tegen de avond bij hem terug en in zijn snavel zat een geplukt olijfblad! Toen wist Noach dat de wateren op aarde waren afgenomen, ” (Genesis 8:10-11).

Van het verhaal van Noach en de duif in het boek Genesis tot de kwesties van rituele offers en dieetbeperkingen, vogels spelen een zeer belangrijke rol in de Bijbelse tekst.

Duiven en duiven verschijnen vaak in de Bijbel als dieren die geschikt zijn om aan God te worden aangeboden. Zoals bijvoorbeeld beschreven in Leviticus, waren ze een van de opties voor een zoenoffer voor degenen die verschillende soorten zonden hadden begaan of die onzuiver waren geworden. Bovendien moest een moeder een tortelduif brengen na het voltooien van haar zuiveringsperiode na de bevalling. (JPost / VFI News)