Logo

VFI News 19 juni, 2020

Kabinet Keurt Oprichting van Ramat Trump Goed

Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here, dat biedt meer zekerheid dan wanneer men op mensen vertrouwt. Psalm 118:8

Het kabinet heeft zondag het voorstel goedgekeurd om de gemeenschap van Ramat Trump in de noordelijke Golanhoogte te vestigen.

Minister Tzipi Hotovely van de Regeringszaken zei tijdens de kabinetsvergadering: "Het besluit om de gemeenschap van Ramat Trump op te richten is geweldig nieuws voor de nederzetting op de Golanhoogte. Het Ministerie van de Regeringszaken begint te werken om de grond voor te bereiden om bevolkt te worden door de eerste kern van gezinnen, die in de toekomst zal uitgroeien tot 300 gezinnen."

Ramat Trump is vernoemd naar de 45e president van de Verenigde Staten, president Donald Trump, als blijk van dankbaarheid voor zijn steun aan Israël en het besluit dat leidde tot de Amerikaanse erkenning van de Israëlische soevereiniteit in de Golan.

“Het gebied realiseert zijn potentieel qua bevolkingsomvang nog niet volledig. De uitbreiding van de nederzetting in de Golan is geweldig nieuws voor een belangrijk en bloeiend land, waarvan de historische wortels al in de tijd van de Hasmoneeën reiken, 'voegde Hotovely eraan toe. (INN / VFI News)

De Door Israël Ontworpen Instant Coronavirus Breathalyzer kan Wereldwijd Worden Uitgerold

Een door Israël ontworpen ademhalingstest van één minuut om te bepalen of iemand coronavirus heeft, kan binnenkort worden geïnstalleerd op honderden wereldwijde toegangspunten in afwachting van goedkeuring door de FDA.

Het slimme apparaat, dat frequentie gebruikt om de dodelijke SARS-CoV-2 te detecteren, is ontworpen door een team van een Israëlische universiteit en heeft tot nu toe een succespercentage van meer dan 90 procent.

De huidige tests voor het nieuwe coronavirus gebruiken keel- of neusuitstrijkjes en zoeken naar deeltjes, maar het team onder leiding van professor Gabby Sarusi van de Ben-Gurion Universiteit van de Negev dacht buiten de kaders in termen van detectie.

Sarusi zei dat het idee was dat deze blaastoestellen door het hele land zouden worden geïnstalleerd op plaatsen zoals havens, werkplekken en cruiseschepen, waarbij elk apparaat elke dag de adem zou kunnen controleren van ongeveer 4.000 mensen.

De volgende stappen zijn om het validatieproces af te ronden en vervolgens FDA-goedkeuring te krijgen, waarvoor een Covid-19 fast-tracking-systeem is geïnstalleerd, wat betekent dat de tests al in september openbaar gemaakt kunnen worden. (JNews / VFI News)

Maar toch komt er een tijd dat Ik de schade die aan Jeruzalem is toegebracht, zal herstellen en haar weer welvaart en vrede zal geven. —Jeremia 33:6

'God, dank u voor de zegeningen die u ons via de wetenschappelijke gemeenschap hebt gegeven, en we vragen u hen voortdurende kracht en moed te geven - zodat we dit virus samen kunnen verslaan.'

Coronavirus Cabinet Keurt Vernieuwing van Treindiensten, Culturele Evenementen Goed

Treinen zullen eindelijk maandag terugkeren naar de Israëlische spoorwegen nadat het coronavirus-kabinet woensdagavond de verlenging van de diensten onder strikte gezondheidsbeperkingen heeft goedgekeurd.

Daarnaast hebben de ministers besloten dat culturele evenementen worden toegestaan met een drukte van maximaal 250 aanwezigen, of 500 aanwezigen indien goedgekeurd door de directeur-generaal van het Ministerie van Cultuur en Sport. Ze bestempelden de Ajami-wijken Jaffa, Rahat en Ar'ara als 'rode zones' met een hoge mate van infectie, waar scholen nu gesloten zullen zijn en bijeenkomsten beperkt zijn tot tien personen.

De bijeenkomst op het ministerie van Buitenlandse Zaken vond plaats omdat uit officiële gegevens bleek dat Israël het grootste aantal dagelijkse zaken in twee maanden had geregistreerd.

Ongeveer 288 mensen testten de afgelopen 24 uur positief op het nieuwe coronavirus, meldde het ministerie van Volksgezondheid woensdagavond, waarmee het totale aantal actieve gevallen op 3.993 kwam.

Bij de laatste telling waren in Israël 19.783 gevallen van coronavirus bevestigd en bedroeg het dodental 302. (JPost / VFI News)

'God, we vragen u diegenen te zegenen die erop uit trekken te midden van het gevaar van de pandemie. Waak over hen en verzeker hun gezondheid '

Minister Yuli Edelstein Waarschuwt: Gebrek aan Discipline zal Resulteren in een Nieuwe Lockdown

Minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein waarschuwde tijdens de vergadering van het kabinet van Coronavirus vandaag dat het niet naleven van de instructies van het Ministerie van Volksgezondheid tot een tragedie kan leiden.

Edelstein zei dat terwijl het ministerie er voor was, "als er geen openbare discipline is, we het spoorwegsysteem en de culturele instellingen niet heropenen. We kunnen niet toestaan dat het morbiditeitscijfer weer omhoog gaat als gevolg van mensen die instructies negeren. "

In de afgelopen 24 uur zijn 288 nieuwe infecties geregistreerd. Het aantal viruspatiënten in Israël bedraagt nu 3.993, waarvan 36 in kritieke toestand en 29 op ademhalingstoestellen.

Eerder op de dag verklaarde de regering de buurten van Ar’ara in het noorden van het land en de bedoeïenenstad Rahat in de Negev-woestijn tot verboden gebieden. De regering zal ook een gedeeltelijke sluiting opleggen van de overwegend Arabische Ajami-wijk Jaffa en de nabijgelegen wijk Tzahalon.

Een kinderdagverblijf in Jeruzalem werd ook tijdelijk gesloten nadat bij een tweejarige de diagnose coronavirus was gesteld. (INN / VFI News)

Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen er van oogsten, als wij het tenminste niet opgeven.—Galaten 6:9

'God, we vragen dat u doorgaat met het zegenen en beschermen van het volk van Israël en al diegenen die worden bedreigd door de wereldwijde pandemie.'

EU Stopt Financiering voor Arabische Anti-Israël Organisatie

De Europese Unie heeft voor het eerst een subsidie aan een Palestijnse Arabische non-profitorganisatie geannuleerd omdat ze weigerde een clausule te ondertekenen dat geen enkele terroristische organisatie van haar fondsen zou profiteren.

De organisatie, het BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, had 1,7 miljoen euro (ongeveer 1,9 miljoen dollar) gekregen voor een driejarig project genaamd 'Mobilising for Justice in Jerusalem', dat vermeende Israëlische misdaden en schendingen in Israëls hoofdstad zou documenteren.

BADIL beweerde dat het weigerde de clausule te ondertekenen omdat het "de Palestijnse strijd tegen de onderdrukking strafbaar stelt en van de ontvangende organisatie eist dat zij‘ screening’ procedures uitvoert die erop neerkomen dat zij haar eigen volk controleert."

Vrijdag ontving BADIL een brief van de EU waarin stond dat de EU, aangezien zij had geweigerd artikel 1.5 van bijlage II van de "Algemene voorwaarden van toepassing op door de Europese Unie gefinancierde subsidieovereenkomsten voor externe acties" te ondertekenen, "uw aanvraag niet langer in overweging zou nemen". (INN / VFI News)

'God, we vragen dat U vrede en begrip brengt voor degenen die op dit moment alleen verschillen kunnen zien.'

Iran Werkt nog Steeds aan het Verkrijgen van Massavernietigingswapens - Duitse Intel

Een Duits inlichtingenrapport dat maandag is vrijgegeven, zegt dat het administratieve regime van Iran zijn illegale proliferatieactiviteiten in de federale republiek in 2019 heeft voortgezet.

Het 181 pagina's tellende document van de inlichtingendienst van Baden-Württemberg verklaart in een sectie met de titel "Proliferatie" dat de staten "Iran, Pakistan, Noord-Korea en Syrië dergelijke inspanningen nog steeds nastreven. Ze willen bestaande arsenalen voltooien, het bereik, de toepasbaarheid en effectiviteit van hun wapens perfectioneren en nieuwe wapensystemen ontwikkelen. Ze proberen onder meer de noodzakelijke producten en relevante knowhow te verkrijgen door illegale inkoopinspanningen in Duitsland. ”

Volgens het rapport verwijst de term "proliferatie" naar "de verdere verspreiding van atomaire, biologische en chemische massavernietigingswapens - of de producten en knowhow die nodig zijn om ze te vervaardigen - en de bijbehorende leveringssystemen."

Het Iraanse regime kwam overeen de ontwikkeling van zijn nucleaire programma te beperken in een overeenkomst met wereldmachten uit 2015. Teheran kreeg verlichting van economische sancties als onderdeel van het niet-ondertekende atoomakkoord van 2015. (JPost / VFI News)

Probeer voor zover het van u afhangt, met iedereen in vrede te leven. —Romans 12:18

Studie naar Vogels Ondersteunt Bijbel: Duiven Geofferd in het Oude Jeruzalem

Analyse van in Jeruzalem opgegraven vogelresten bevestigde dat specifieke vogelsoorten - duiven - inderdaad in de tempel werden geofferd, zoals de Bijbelse tekst suggereert.

'[Noach] zond opnieuw de duif uit de ark. De duif kwam tegen de avond bij hem terug en in zijn snavel zat een geplukt olijfblad! Toen wist Noach dat de wateren op aarde waren afgenomen, ” (Genesis 8:10-11).

Van het verhaal van Noach en de duif in het boek Genesis tot de kwesties van rituele offers en dieetbeperkingen, vogels spelen een zeer belangrijke rol in de Bijbelse tekst.

Duiven en duiven verschijnen vaak in de Bijbel als dieren die geschikt zijn om aan God te worden aangeboden. Zoals bijvoorbeeld beschreven in Leviticus, waren ze een van de opties voor een zoenoffer voor degenen die verschillende soorten zonden hadden begaan of die onzuiver waren geworden. Bovendien moest een moeder een tortelduif brengen na het voltooien van haar zuiveringsperiode na de bevalling. (JPost / VFI News)

Speciale Schepen Tonen Joodse Continuïteit in Israël na Romeinse Vernietiging

Nieuw onderzoek biedt inzichten over hoe het joodse leven in het land Israël doorging na de vernietiging van de tempel en Jeruzalem door toedoen van de Romeinen.

Het gebruik van krijtstenen vaten, zeer gebruikelijk onder de Joodse bevolking tijdens de Tweede Tempelperiode, hield niet op bij de vernietiging van de stad in de tweede eeuw na Christus, zoals eerder werd gedacht, maar ging door in Galilea, het nieuwe centrum van het Joodse leven, voor nog minstens twee eeuwen.

De meest geaccepteerde interpretatie van de reden waarom tijdens de Tweede Tempelperiode krijtstenen vaten voorkwamen, is verbonden met Joodse zuiverheidswetten. Volgens deze wetten ontvingen stenen vaten geen onzuiverheid, terwijl vaten van klei er extreem vatbaar voor waren en erg moeilijk te zuiveren waren.

Tzipori was al een belangrijk Joods centrum in de eerste eeuw na Christus, en dat belang groeide alleen maar: de grote rabbijn Yehuda Hanasi verplaatste het Sanhedrin daar in de tweede helft van de tweede eeuw en de Misjna, de fundamentele tekst van het rabbijnse jodendom, werd samengesteld in de stad. (JPost / VFI News)

Ik ben blij dat u steeds aan mij denkt en nog precies weet wat ik heb gezegd end at u zich houdt aan alles wat ik heb doorgegeven. —1Korinthiërs 11:2