Logo
Artikel 1 van 9

Joodse Bevolking Ligt Ver Onder de Aantallen Van Vóór de Holocaust

“Troost, o ga mijn volk troosten’, zegt uw God. Spreek met tederheid tegen Jeruzalem en zeg haar dat de dagen van verdrukking voorbij zijn. Haar zonden zijn vergeven en de Here zal tweemaal zoveel zegeningen geven als zij voor die tijd straf kreeg. Jes. 40: 1-2

Een nieuw rapport dat deze week door het Israëlische Centrale Bureau voor de Statistiek is vrijgegeven, onthulde dat de wereldwijde Joodse bevolking eind 2018 op 14,7 miljoen mensen stond. Volgens de informatie, gepresenteerd aan de vooravond van de herdenkingsdag van de Holocaust, blijft de totale Joodse bevolking wereldwijd ver onder haar piek vóór de Holocaust. Joden die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in 1939 over de hele wereld woonden, waren gegroeid tot een bevolking van meer dan 16,6 miljoen. In 1948, aan de vooravond van de oprichting van de staat, bedroeg het aantal joden wereldwijd 11,5 miljoen, waarvan 650.000 in Israël (6%). Eind 2018 was de wereldwijde joodse bevolking gestegen tot 14,7 miljoen, met 6,7 miljoen, of 45,6%, in de staat Israël. De op één na grootste joodse bevolking ter wereld bevindt zich in de VS, met 5,7 miljoen joden, gevolgd door Frankrijk, met ongeveer 450.000 joden. (VFI News)

We lezen de tragische hoofdstukken uit het verleden waarin de afname van de Joodse bevolking als gevolg van antisemitische haat en geweld is opgetekend. Maar of we nu naar het verleden, het heden of de toekomst kijken, we prijzen God dat Hij bezig is met het vervullen van de belofte die duizenden jaren geleden aan zijn volk is gedaan: “… Hij zal u vinden en terugbrengen naar het land van uw voorouders. Hij zal er voor zorgen dat het u goed gaat, nog meer dan uw voorouders, en u in aantal doen toenemen” Deut. 30:5