Logo

VFI News 24 april 2020

Joodse Bevolking Ligt Ver Onder de Aantallen Van Vóór de Holocaust

“Troost, o ga mijn volk troosten’, zegt uw God. Spreek met tederheid tegen Jeruzalem en zeg haar dat de dagen van verdrukking voorbij zijn. Haar zonden zijn vergeven en de Here zal tweemaal zoveel zegeningen geven als zij voor die tijd straf kreeg. Jes. 40: 1-2

Een nieuw rapport dat deze week door het Israëlische Centrale Bureau voor de Statistiek is vrijgegeven, onthulde dat de wereldwijde Joodse bevolking eind 2018 op 14,7 miljoen mensen stond. Volgens de informatie, gepresenteerd aan de vooravond van de herdenkingsdag van de Holocaust, blijft de totale Joodse bevolking wereldwijd ver onder haar piek vóór de Holocaust. Joden die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in 1939 over de hele wereld woonden, waren gegroeid tot een bevolking van meer dan 16,6 miljoen. In 1948, aan de vooravond van de oprichting van de staat, bedroeg het aantal joden wereldwijd 11,5 miljoen, waarvan 650.000 in Israël (6%). Eind 2018 was de wereldwijde joodse bevolking gestegen tot 14,7 miljoen, met 6,7 miljoen, of 45,6%, in de staat Israël. De op één na grootste joodse bevolking ter wereld bevindt zich in de VS, met 5,7 miljoen joden, gevolgd door Frankrijk, met ongeveer 450.000 joden. (VFI News)

We lezen de tragische hoofdstukken uit het verleden waarin de afname van de Joodse bevolking als gevolg van antisemitische haat en geweld is opgetekend. Maar of we nu naar het verleden, het heden of de toekomst kijken, we prijzen God dat Hij bezig is met het vervullen van de belofte die duizenden jaren geleden aan zijn volk is gedaan: “… Hij zal u vinden en terugbrengen naar het land van uw voorouders. Hij zal er voor zorgen dat het u goed gaat, nog meer dan uw voorouders, en u in aantal doen toenemen” Deut. 30:5

Sirenegeluid Voor Slachtoffers van de Holocaust

Dinsdag 21 april 2020 om 10.00 uur werd in heel Israël een sirene van twee minuten gehoord. Israëli's zwegen stil ter nagedachtenis aan de zes miljoen Joodse slachtoffers van de Holocaust. Alle voetgangers, verkeer en openbaar vervoer stonden op hun plaats als eerbetoon aan de slachtoffers van de nazi-genocide, waarbij een derde van het wereldjodendom werd vernietigd. (VFI News)

Rivlin Vergelijkt Verspreiding Antisemitisme met Coronavirus

De Israëlische president Reuven Rivlin sprak op maandagavond 20 april 2020 en sprak over de openingsceremonie van de Holocaust Memorial Day. Het bericht is van tevoren opgenomen zonder uitgenodigde gasten vanwege de instructies van het ministerie van Volksgezondheid met betrekking tot coronavirus. Rivlin zei in zijn toespraak: "Broeders en zusters, overlevenden van de Holocaust, tweede en derde generatie, families, mijn mede-Israëlische burgers, de afgelopen weken lijkt het alsof de wereld stil is gaan staan. De strijd tegen de pandemie van het coronavirus bepaalt nu de agenda van ons leven, van de ene nieuwsuitzending tot de volgende, van de ene reeks instructies tot de volgende. Dus, helaas, we komen vanavond niet samen, zoals we elk jaar doen, op het getto van Warschau in Yad Vashem. Maar we moeten niet toestaan dat de bedreigingen van het heden een schaduw werpen op de herinnering aan het verleden. We moeten onthouden! Wij herinneren! We zullen het blijven onthouden! Voor onszelf en voor toekomstige generaties. De dreigementen van nu vervagen de betekenis van deze heilige dag niet. Precies 75 jaar zijn verstreken sinds de poorten van de hel werden geopend. In het voorjaar van 1945, een paar maanden nadat de ovens van Auschwitz waren gedoofd, scheen de zon over Bergen-Belsen en de andere kampen. Voor zes miljoen van onze broeders en zusters was het te laat. Toen de bevrijders de kampen binnengingen, stonden ze voor de hel op aarde. Lichamen verspreidden zich en de lijken liepen tussen hen in. Zij waren de ‘Muselmanner’, de levende doden, uitgehongerd, uitgedroogd van dorst, uitgeput en ziek. Hun families waren vermoord en verbrand, afgeslacht of vermist. Ze waren alles kwijt, zelfs het vermogen om te huilen.

'Mijn mede-Israëli's, het was de menselijke geest die de Holocaust overwon. Het nazi-beest overwon lichamen, maar geen geesten. Op de tranenpaden, in de valleien van de hel, in een wereld die uiteenvalt en verstoken is van solidariteit, toen de dood elke dag onder hen was, onze broeders en zusters brachten hun leven in gevaar om de zwaksten onder hen te redden. Geen enkele jood die uit de hel werd gered, deed dat zonder de hulp van een andere jood, een ander mens. Vervolgde Joden, die zelf niets bezaten, toonden moed, vindingrijkheid en menselijkheid en redden levens. Ze bewezen dat, zelfs in de diepte, men kan en moet kiezen om mens te zijn, de meest fundamentele Joodse waarde van het leven te behouden, van wederzijdse verantwoordelijkheid. De huidige pandemie, die geen onderscheid maakt tussen volkeren, verscherpt alleen maar onze gedeelde inzet voor menselijke solidariteit, wederzijdse verantwoordelijkheid en een compromisloze strijd tegen antisemitisme en haat die zich ook als een virus verspreidt onder mensen. Broeders en zusters, overlevenden van de Holocaust, helden van onze onafhankelijkheid. Herinneringen leven langer dan degenen die ze vasthouden. We beloven u de fakkel van het geheugen door te geven, met u en namens u ". (VFI News)

"En u zult weten dat Ik hier bij mijn volk Israël ben en dat Ik alleen de Here, uw God, ben. Mijn volk zal nooit meer zo’n ramp als deze te verwerken krijgen.”Joël 2:27

Zegen Israël in deze tijd van crisis

Wij van Visie van Israël blijven een wanhopige kreet uitroepen naar onze lezers en donoren om ons te helpen aan de verzoeken om hulp en financiële bijstand te voldoen die elk uur binnenkomen in onze VFI-kantoren. We werken dag en nacht om aan deze behoeften te voldoen, maar we zijn nog nooit zo uitgedaagd om de noodzakelijke fondsen te werven die nodig zijn in deze ongekende crisis. Meer dan een miljoen mensen zijn plotseling werkloos geworden en hele gezinnen lijden. We hebben bovennatuurlijke goddelijke voorzieningen nodig. We vragen u ook om de tijd te nemen om de projecten die we blijven ondersteunen en de prestaties die plaatsvinden, te herzien terwijl u Visie voor Israël geeft. Ga naar https://www.visionforisrael.com/en/outreach om onze vele outreach-gebieden te zien, waaronder die voor risicokinderen, hele gezinnen in nood, ouderen, overlevenden van de Holocaust en nog veel meer. Klik daar op een van de vier categorieën en bekijk de lijst met projecten waarmee we actief betrokken zijn bij die categorie. Dank u en geef alstublieft nu royaal aan degenen die te midden van noodsituaties in Israël zijn. U kunt dit doen met eenvoudige instructies op de VFI-websitepagina.

Trump Kondigt een Week van Holocaustherdenking Aan

President Donald Trump verklaarde een week van "Herdenking van slachtoffers van de Holocaust" in een officiële proclamatie op vrijdag 17 april 2020, terwijl hij sprak over de voortdurende inspanningen van zijn regering om racistische en antisemitische discriminatie te bestrijden. De week van herdenking begon op zondag 19 april 2020. Yom Hashoah, of Holocaust Remembrance Day, begon op maandagavond 20 april 2020. Trump merkte op dat "onder de vermoorden in de Holocaust 6 miljoen Joodse mannen, vrouwen en kinderen waren die het slachtoffer werden van de ondenkbaar slechte 'uiteindelijke oplossing' van het Derde Rijk.'' Trump erkende dat Amerikaanse joden nog steeds worden vervolgd en wees op zijn uitvoeringsbesluit inzake antisemitisme dat in december 2019 werd uitgevaardigd. Het bevel leidt tot een "robuuste" handhaving van de bestaande bescherming van burgerrechten voor joden op universiteitscampussen onder de Civil Rights Act van 1964 - die zegt aanvallers richten zich op joden omdat ze hen als een ras beschouwen of omdat ze een gedeelde nationale identiteit hebben. (VFI News)

Coronavirus Zorgt Voor Scherpe Piek in Antisemitisme

Er is een piek in het antisemitisme geweest tijdens de coronavirus pandemie, zei Moshe Kantor - die in 2010 het Kantor Center oprichtte en momenteel voorzitter is van het Europees Joods Congres – op maandag 20 april 2020. "Sinds het begin van de COVID-19-pandemie is er een aanzienlijke toename van de beschuldigingen dat joden, als individuen en als collectief, achter de verspreiding van het virus zitten of er direct van profiteren", zei Kantor. 'Extremisten van rechts en links hebben het internet en sociale mediaplatforms gebruikt om joden en Israël de schuld te geven voor de verspreiding van COVID-19 of om hiervan te profiteren. De gebruikte taal en afbeeldingen duiden duidelijk op een heropleving van de middeleeuwse' bloedlibellen ' toen joden werden beschuldigd van het verspreiden van ziekten, het vergiftigen van putten of het beheersen van economieën, 'vervolgde hij. Kantor zei dat hij bezorgd was over de opkomst van extremisme die het gevolg kan zijn van de pandemie van het coronavirus. "Naast het proberen de verspreiding van het virus onder controle te houden en ervoor te zorgen dat de gevolgen van de financiële neergang worden verminderd, mag de internationale gemeenschap de sociale en politieke crisis die al begint te ontstaan, niet negeren". (VFI News)

"De mensen die mij haten, zijn niet te tellen, het zijn er meer dan de haren op mijn hoofd. Er is geen reden voor hun haat.” Ps. 69:5

Israël Heeft een Nieuwe Regering

Premier Benjamin Netanyahu en blauw-witte leider Benny Gantz hebben op maandag 20 april 2020 aangekondigd dat ze een overeenkomst hebben bereikt waarmee een nieuwe regering kan worden gevormd. Drie Israëlische verkiezingen in de afgelopen maanden zijn elk geëindigd in een patstelling die maanden van politieke verlamming en de dreiging van een vierde verkiezing in minder dan een jaar heeft veroorzaakt. In gesprekken die sinds maart 2020 zijn doorgegaan en meerdere keren zijn vastgelopen, was er toenemende bezorgdheid dat de ineenstorting van hun inspanningen om een deal te sluiten het land tot nog een nieuwe verkiezing zou dwingen. Volgens de overeenkomst heeft Netanyahu voor de eerste helft van de periode van drie jaar de leiding, terwijl Gantz de baan voor de tweede helft op zich neemt. De deal vereiste een groot compromis van beide mannen. Tijdens drie bittere campagnes in het afgelopen jaar hebben Gantz en zijn blauw-witte partij gezworen nooit in een regering onder Netanyahu te zullen dienen, zolang hij te maken krijgt met een hele reeks corruptiebeschuldigingen. Maar met de verergering van de coronaviruscrisis, maakte Gantz eind vorige maand een ommezwaai en accepteerde hij een aanbod van Netanyahu om een gezamenlijke regering na te streven om de pandemie het hoofd te bieden. (VFI News)

Israël is al een jaar niet in staat belangrijke regeringsprocedures uit te voeren. Hoge ambtenaren van de verschillende ministeries hebben gezegd dat nieuwe programma's niet kunnen worden goedgekeurd, dat er geen serieuze processen kunnen worden uitgevoerd en dat lange termijnplannen niet kunnen worden aangenomen. Het ministerie van Economische Zaken kan niet doorgaan met hervormingen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Ook de benoemingen van hoge ambtenaren - rechters, de politiechef - zijn bevroren. Alles is opgeschort. Bid alstublieft dat de nieuwe regering van Israël sterk zal zijn en dat leiders en functionarissen zullen kunnen samenwerken en vooruitgang kunnen boeken met vitale diensten en programma's die maandenlang zijn vastgelopen, evenals methoden om het coronavirus aan te pakken.

Israëls Naam Gewist in Nieuwe Bijbelvertaling

Een nieuwe Deense vertaling van de christelijke bijbel heeft het Nieuwe Testament verwijderd van verwijzingen naar Israël, waardoor meer dan 60 exemplaren van het woord "Israël" uit de nieuwe editie zijn verwijderd. Op één uitzondering na werd elk exemplaar van het woord "Israël", of het nu verwijst naar het Land van Israël of het volk van Israël, vervangen door ofwel het woord "Joden" - in gevallen waarin naar het volk van Israël werd verwezen - of "het land van de joden ”. In sommige gevallen werd het woord "Israël" verwijderd zonder dat een alternatieve term werd vervangen, aldus het rapport. De vertalers die bij de voorbereiding van de nieuwe editie waren betrokken, zeiden dat de verwijzingen naar Israël zijn verwijderd om het historische Land Israël te onderscheiden van de moderne staat Israël. Verwijzingen naar andere oude naties of geografische gebieden die dezelfde naam delen met moderne staten - zoals Egypte - werden echter niet uit deze laatste bijbeleditie verwijderd. (Arutz-7/VFI News)

Allereerst, kan dit iets anders zijn dan een lelijke manifestatie van antisemitisme? Ten tweede schreef de Heer, zoals door een bijbelgeleerde is opgemerkt, slechts één boek, namelijk de bijbel. Een groot deel van de Bijbel is profetisch over Israël, het Joodse volk, het land en komende wereldgebeurtenissen die verband houden met Israël. Het lijkt dan een buitengewoon dwaze en gevaarlijke onderneming om elk deel van de Bijbel van verwijzingen naar Israël te verwijderen: "Als iemand iets van de profetische woorden van dit boek afneemt, zal God hem het recht afnemen om van de boom die leven geeft te eten en in de stad van God te komen, waarover in dit boek gesproken wordt." Openb. 22:19