Logo
Artikel 7 van 9

Israël Heeft een Nieuwe Regering

Premier Benjamin Netanyahu en blauw-witte leider Benny Gantz hebben op maandag 20 april 2020 aangekondigd dat ze een overeenkomst hebben bereikt waarmee een nieuwe regering kan worden gevormd. Drie Israëlische verkiezingen in de afgelopen maanden zijn elk geëindigd in een patstelling die maanden van politieke verlamming en de dreiging van een vierde verkiezing in minder dan een jaar heeft veroorzaakt. In gesprekken die sinds maart 2020 zijn doorgegaan en meerdere keren zijn vastgelopen, was er toenemende bezorgdheid dat de ineenstorting van hun inspanningen om een deal te sluiten het land tot nog een nieuwe verkiezing zou dwingen. Volgens de overeenkomst heeft Netanyahu voor de eerste helft van de periode van drie jaar de leiding, terwijl Gantz de baan voor de tweede helft op zich neemt. De deal vereiste een groot compromis van beide mannen. Tijdens drie bittere campagnes in het afgelopen jaar hebben Gantz en zijn blauw-witte partij gezworen nooit in een regering onder Netanyahu te zullen dienen, zolang hij te maken krijgt met een hele reeks corruptiebeschuldigingen. Maar met de verergering van de coronaviruscrisis, maakte Gantz eind vorige maand een ommezwaai en accepteerde hij een aanbod van Netanyahu om een gezamenlijke regering na te streven om de pandemie het hoofd te bieden. (VFI News)

Israël is al een jaar niet in staat belangrijke regeringsprocedures uit te voeren. Hoge ambtenaren van de verschillende ministeries hebben gezegd dat nieuwe programma's niet kunnen worden goedgekeurd, dat er geen serieuze processen kunnen worden uitgevoerd en dat lange termijnplannen niet kunnen worden aangenomen. Het ministerie van Economische Zaken kan niet doorgaan met hervormingen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Ook de benoemingen van hoge ambtenaren - rechters, de politiechef - zijn bevroren. Alles is opgeschort. Bid alstublieft dat de nieuwe regering van Israël sterk zal zijn en dat leiders en functionarissen zullen kunnen samenwerken en vooruitgang kunnen boeken met vitale diensten en programma's die maandenlang zijn vastgelopen, evenals methoden om het coronavirus aan te pakken.