Logo
Artikel 8 van 9

Israëls Naam Gewist in Nieuwe Bijbelvertaling

Een nieuwe Deense vertaling van de christelijke bijbel heeft het Nieuwe Testament verwijderd van verwijzingen naar Israël, waardoor meer dan 60 exemplaren van het woord "Israël" uit de nieuwe editie zijn verwijderd. Op één uitzondering na werd elk exemplaar van het woord "Israël", of het nu verwijst naar het Land van Israël of het volk van Israël, vervangen door ofwel het woord "Joden" - in gevallen waarin naar het volk van Israël werd verwezen - of "het land van de joden ”. In sommige gevallen werd het woord "Israël" verwijderd zonder dat een alternatieve term werd vervangen, aldus het rapport. De vertalers die bij de voorbereiding van de nieuwe editie waren betrokken, zeiden dat de verwijzingen naar Israël zijn verwijderd om het historische Land Israël te onderscheiden van de moderne staat Israël. Verwijzingen naar andere oude naties of geografische gebieden die dezelfde naam delen met moderne staten - zoals Egypte - werden echter niet uit deze laatste bijbeleditie verwijderd. (Arutz-7/VFI News)

Allereerst, kan dit iets anders zijn dan een lelijke manifestatie van antisemitisme? Ten tweede schreef de Heer, zoals door een bijbelgeleerde is opgemerkt, slechts één boek, namelijk de bijbel. Een groot deel van de Bijbel is profetisch over Israël, het Joodse volk, het land en komende wereldgebeurtenissen die verband houden met Israël. Het lijkt dan een buitengewoon dwaze en gevaarlijke onderneming om elk deel van de Bijbel van verwijzingen naar Israël te verwijderen: "Als iemand iets van de profetische woorden van dit boek afneemt, zal God hem het recht afnemen om van de boom die leven geeft te eten en in de stad van God te komen, waarover in dit boek gesproken wordt." Openb. 22:19