Logo
Artikel 4 van 9

Zegen Israël in deze tijd van crisis

Wij van Visie van Israël blijven een wanhopige kreet uitroepen naar onze lezers en donoren om ons te helpen aan de verzoeken om hulp en financiële bijstand te voldoen die elk uur binnenkomen in onze VFI-kantoren. We werken dag en nacht om aan deze behoeften te voldoen, maar we zijn nog nooit zo uitgedaagd om de noodzakelijke fondsen te werven die nodig zijn in deze ongekende crisis. Meer dan een miljoen mensen zijn plotseling werkloos geworden en hele gezinnen lijden. We hebben bovennatuurlijke goddelijke voorzieningen nodig. We vragen u ook om de tijd te nemen om de projecten die we blijven ondersteunen en de prestaties die plaatsvinden, te herzien terwijl u Visie voor Israël geeft. Ga naar https://www.visionforisrael.com/en/outreach om onze vele outreach-gebieden te zien, waaronder die voor risicokinderen, hele gezinnen in nood, ouderen, overlevenden van de Holocaust en nog veel meer. Klik daar op een van de vier categorieën en bekijk de lijst met projecten waarmee we actief betrokken zijn bij die categorie. Dank u en geef alstublieft nu royaal aan degenen die te midden van noodsituaties in Israël zijn. U kunt dit doen met eenvoudige instructies op de VFI-websitepagina.