Logo
Artikel 2 van 11
Anti-overhaul activists clash with police during a protest against the government's judicial overhaul

28% van de Israëli's Overweegt het Land te Verlaten te Midden van Gerechtelijke Onrust – Opiniepeiling

Uit een enquête die dinsdag 25 juli werd gehouden in de nasleep van de goedkeuring door de regering van de eerste wet in haar pakket voor de herziening van het gerechtelijk apparaat, bleek dat meer dan een kwart van de Israëli's overweegt om het land te verlaten. Meer specifiek bleek uit de peiling dat 28% van de respondenten een verhuizing naar het buitenland overwoog, 64% niet en 8% wist het niet zeker.

Het onderzoek weerspiegelt de impact van de wet die de coalitie maandag goedkeurde, ondanks aanhoudende massaprotesten, fel verzet van topmensen uit de rechterlijke macht, de veiligheidssector, de economie en de publieke opinie, en duizenden Israëlische militaire reservisten die zwoeren hun dienstplicht op te geven.

Meer dan de helft van de respondenten - 54% - zei te vrezen dat de gerechtelijke revisie de veiligheid van Israël zou schaden, en 56% maakte zich zorgen over een burgeroorlog.

Slechts 33% van de respondenten zei dat ze premier Benjamin Netanyahu's bewering geloofden dat hij een compromis wil sluiten over de rest van de justitiële revisiewetgeving, hoewel 84% van de kiezers voor de Likud-partij van de premier zei dat ze hem geloofden.

Vijfenvijftig procent van de respondenten zei dat de leiders van de oppositie, Yair Lapid en Benny Gantz, terug moeten keren naar de onderhandelingen. Opiniepeilingen in Israël kunnen vaak onbetrouwbaar zijn, maar ze beïnvloeden politici en kiezers.

Ondertussen ontving ERAN (emotionele eerstehulporganisatie) vorige week een ongekend aantal van 1.338 noodoproepen, waaronder tientallen oproepen die door de aanvragers werden gedefinieerd als direct voortvloeiend uit de politieke en sociale situatie en honderden noodoproepen die alleen maar werden versterkt door de ongekende crisis in de Israëlische samenleving. (TOI / VFI News)

"God, we vragen om een verenigd Israël en gerechtigheid. We bidden dat onze leiders beslissingen zullen nemen die alle Israëlische burgers ten goede komen en dat de huidige onrust niet zal leiden tot verwoestende resultaten die de toekomst van onze natie zouden kunnen belemmeren. Verder hopen we dat verontruste Israëli's voor hun geestelijke gezondheid kunnen zorgen en de hulp krijgen die ze nodig hebben in de juiste instellingen."

De artikelen in deze publicatie weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten of meningen van Visie voor Israël. We proberen nauwkeurige berichtgeving te bieden over nieuws dat relevant is voor Israël, het Midden-Oosten, de diaspora en Joodse kwesties over de hele wereld - en we hopen dat u het zowel informatief als nuttig voor voorbede vindt.