Logo
Artikel 8 van 11
Protest

Duizenden demonstreren voor vrijlating ontvoerden. Dienstplicht ultraorthodoxen.

Duizenden Israëli's zijn de straat opgegaan in twee afzonderlijke protesten, de een waarin de onmiddellijke vrijlating van ontvoerden uit Gaza wordt geëist, en de andere waarin wordt opgeroepen om ultra-orthodoxe Joodse mannen in het leger op te nemen.

De protesten zijn openbare manifestaties van de groeiende verdeeldheid in de Israëlische samenleving en politiek vijf maanden na de Gaza-oorlog. Demonstranten die opriepen tot de vrijlating van ontvoerden, marcheerden vanaf een plein in Tel Aviv met vergrote afbeeldingen van vrouwen die in Gaza werden vastgehouden en blokkeerden op een gegeven moment kortstondig de snelweg.

In de andere demonstratie protesteerden Israëli's tegen de coalitieregering van Netanyahu en eisten ze dat er een einde komt aan de vrijstelling van dienstplicht voor ultraorthodoxe joodse mannen. Ongeveer 10.000 mensen namen deel aan de demonstratie, die ook in Tel Aviv werd gehouden.

Het Hooggerechtshof vernietigde in 2018 een wet die ultraorthodoxe mannen vrijstelde van dienstplicht, omdat de last van de militaire dienstplicht over de hele Israëlische samenleving moest worden verdeeld. De Knesset slaagde er niet in om met een nieuwe regeling te komen, en een door de regering uitgevaardigde opschorting van de verplichte dienstplicht voor ultraorthodoxen loopt af in maart. (TOI / VFI Nieuws)

‘Onze Hemelse Vader, we bidden voor de snelle vrijlating van alle overgebleven ontvoerden. Moge Uw beschermende Hand hen behoeden voor lichamelijk en psychisch letsel en moge zij spoedig aan ons worden teruggegeven. We bidden ook voor een verenigd front, een einde aan de verdeeldheid die onze natie teistert en voor bekwame leiders die het beste met onze mensen voor hebben.’