Logo
Artikel 2 van 11
Defense Minister Yoav Gallant, UN Secretary-General Antonio Guterres, and Israeli ambassador to the UN Gilad Erdan

Iran zet Hezbollah aan tot Terreuraanvallen op Israël, Zegt Gallant Tegen VN

Iran oefent druk uit op zijn proxy-groep Hezbollah om Israël langs de noordgrens aan te vallen, vertelde minister van Defensie Yoav Gallant aan secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties, terwijl hij er bij hem op aandrong om ervoor te zorgen dat de vredesmacht van de organisatie de bevoegdheid krijgt om de situatie in de gaten te houden.

"Het potentieel voor escalatie aan de noordgrens neemt toe na een flagrante schending van de soevereiniteit van Libanon door de militaire opbouw van Hezbollah," zei Gallant. "De VN moet dringend tussenbeide komen om de spanningen te verminderen door de bewegingsvrijheid van de VN-troepenmacht in Libanon in de regio te versterken en haar mandaat aan de noordgrens uit te voeren", zei Gallant tegen Guterres.

Gallant wees specifiek op Hezbollah's inbreuk op Israëlisch grondgebied door daar een militaire tent te plaatsen, en de oprichting van tientallen andere militaire compounds aan Israëls noordgrens. Er is ook een toename van Hezbollah-patrouilles in dat gebied, zei hij.

In zijn gesprek met Guterres onderstreepte Gallant ook het probleem van Irans nucleaire ambitie en zijn groeiende betrokkenheid bij het financieren en bewapenen van terrorisme en militante aanvallen tegen Israël. Hij sprak ook met Guterres over het belang van een VN-veroordeling van Irans activiteiten tegen Israël. "Israël zal optreden tegen elke schending van de soevereiniteit en bedreiging van de levens van zijn burgers," zei de minister van Defensie.

De twee mannen ontmoetten elkaar toen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op woensdag 30 augustus het jaarlijkse mandaat verlengde van de 10.500 leden tellende vredesmacht aan die grens, bekend als UNIFIL.. (JPost / VFI News)

"God, we vragen U om de Israëlische burgers te beschermen tegen buitenlandse vijanden en kwaadwillende krachten die de ondergang van Israël proberen te bewerkstelligen. We danken U dat U ons uitgesproken leiders hebt geschonken die streven naar onze veiligheid en we bidden dat andere wereldleiders snel een standpunt zullen innemen en Israël ook uit alle macht zullen verdedigen."

De artikelen in deze publicatie weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten of meningen van Visie voor Israël. We proberen nauwkeurige berichtgeving te bieden over nieuws dat relevant is voor Israël, het Midden-Oosten, de diaspora en Joodse kwesties over de hele wereld - en we hopen dat u het zowel informatief als nuttig voor voorbede vindt.