Logo
Artikel 7 van 11
The Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS)

Erkenning van Israël? 89% van de Arabieren zegt nooit

Volgens een nieuwe enquête van het Arab Center Washington DC (ACW), in samenwerking met The Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS), is er een belangrijke verschuiving te zien in de Arabische publieke opinie over de erkenning van Israël.

De uitgebreide opiniepeiling, die de gevoelens peilde in 16 Arabische landen, onderstreept een groeiende weerstand tegen normalisatie met Israël in de nasleep van de Israëlische oorlog tegen Gaza. Een opvallende 89% van de respondenten uit de Arabische wereld sprak zich uit tegen de erkenning van Israël, wat een duidelijke stijging betekent ten opzichte van eerdere peilingen.

Dit cijfer vertegenwoordigt niet alleen een bijna unaniem standpunt tegen normalisatie, maar wijst ook op een stijging van de oppositie met 5% in vergelijking met de resultaten van de enquête van 2022, waar 84% tegen erkenning was.

In Saoedi-Arabië steeg de oppositie van 38% in 2022 naar een opmerkelijke 68% in de laatste peiling. Ook in Marokko steeg het percentage van 67% naar 78% en in Soedan van 72% naar 81%, wat wijst op een aanzienlijke verharding van de houding in diverse Arabische samenlevingen.

De verhoogde weerstand is vooral uitgesproken in landen die formele vredesakkoorden met Israël hebben, zoals Jordanië, Egypte en Marokko, maar ook in landen als Soedan, die onlangs zijn begonnen met het normaliseren van hun politieke betrekkingen. Ondanks regeringsstappen in de richting van diplomatie lijkt er onder de bevolking van deze landen een bijna consensus te bestaan tegen de erkenning van Israël, wat de significante kloof tussen het officiële beleid en het publieke sentiment onderstreept. (JPost / VFI Nieuws)

‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’ - Johannes 14:27