Logo

VFI News IDF gelooft dat 32 van de 136 gegijzelden dood zijn. Hamas wil gegijzelden ruilen voor terroristische meesterbreinen

Iran Inches Closer to Nuclear Armament – Expert Warns of Imminent Danger! | VFI News

Stay informed with our comprehensive news roundup covering the latest developments across the Middle East, including the IDF's decisive victory over Hamas in Gaza and the Lebanese Foreign Minister's rejection of proposals amidst tensions with Israel.

Dive into the controversy surrounding the Lebanese judge's anti-Israel stance as he takes the helm of an international court, while a think tank warns of 'extreme danger' as Iran inches closer to nuclear capabilities. Meanwhile, Argentinian President Javier Milei makes waves with plans to move the embassy to Jerusalem, bucking trends of anti-Israel sentiment.

Don't miss out on the latest insights and analysis on these pressing global issues – stay ahead of the curve with VFI News

#israelnews #Iran #gaza #hamas

Bijna een kwart van de gegijzelden is dood: Israëlische inlichtingendienst

Gerenommeerde Amerikaanse media meldden op dinsdag 6 februari dat de Israëlische inlichtingendienst gelooft dat meer dan bijna een kwart van de gegijzelden die werden ontvoerd tijdens het bloedbad van Hamas op 7 oktober en nog steeds gevangen worden gehouden in Gaza, dood is.

Een interne evaluatie door de IDF bracht het aantal gegijzelden omhoog van 132 naar 136. Inlichtingenofficieren schatten dat 32 van de 136 gegijzelden die nog in hechtenis zijn van Hamas zijn overleden, waardoor er nog maar 104 in leven zijn. Nog eens 20 gegijzelden zijn mogelijk dood, maar dit wordt nog onderzocht.

Volgens de ambtenaren die met de Amerikaanse nieuwszender spraken, werden de meeste gegijzelden die stierven op 7 oktober gedood en stierven ze niet tijdens de daaropvolgende oorlog. De families van de 32 gegijzelden zijn naar verluidt op de hoogte gebracht van de dood van hun geliefden.

Ondertussen kondigde de IDF op woensdag aan dat het een tweede ronde Hamas-kooien voor gegijzelden onder de grond in Khan Yunis had gevonden. In dit geval waren er kooien voor 12 gegijzelden, waarvan er negen nog steeds worden vastgehouden door Hamas, en waarvan er drie werden teruggegeven aan Israël tijdens de gijzelaars uitwisselingsdeal van 23-30 november.

Positief is dat de Raad van Parijs donderdag unaniem voor een resolutie stemde om ereburgerschap toe te kennen aan alle gegijzelden die door Hamas worden vastgehouden. Na de stemming stonden de raadsleden op en applaudisseerden voor de families. Alle partijleiders, inclusief de Communistische Partij en de Radicale Partij van Links, stemden voor en eisten in hun toespraken de onmiddellijke vrijlating van alle gegijzelden. (INN / VFI Nieuws)

‘Heer, we bidden voor de families van de gegijzelden die tijdens het bloedbad en tijdens hun gevangenschap zijn omgekomen. We vragen U om hen te voorzien van Uw troost en vrede die boven bidden en denken is. We bidden voor de gegijzelden die in de schuilplaatsen van Hamas zijn achtergebleven en we hopen dat er snel een overeenkomst zal komen die de onmiddellijke vrijlating van alle gegijzelden mogelijk maakt. We danken U voor de Franse leiders die hun steentje hebben bijgedragen om onze gegijzelden te helpen.’

De artikelen in deze publicatie weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten of meningen van Visie voor Israël. We proberen nauwkeurige berichtgeving te bieden over nieuws dat relevant is voor Israël, het Midden-Oosten, de diaspora en Joodse kwesties over de hele wereld - en we hopen dat u het zowel informatief als nuttig voor voorbede vindt.

Hamas-wensenlijst van gevangenen bevat terroristische meesterbreinen van de Tweede Intifada

Hamas zal naar verwachting de vrijlating eisen van een aantal hooggeplaatste terroristen, die allemaal meerdere levenslange gevangenisstraffen uitzitten in Israëlische gevangenissen, als onderdeel van een mogelijke wapenstilstand en een akkoord over de vrijlating van gegijzelden met Israël, volgens een tv-bericht dat zondag 4 februari werd uitgezonden.

Israëlische media meldden dat de lijst namen bevat van terroristen die achter enkele van de grootste terreuraanslagen in Israël tijdens de Tweede Intifada tussen 2000 en 2005 zitten. Zoals Abdullah Barghouti, Abbas Al-Sayed, Ibrahim Hamed, Ahmad Saadat en Muhammad Arman.

Hamas wil de vrijlating van de topterroristen als onderdeel van een nieuw akkoord dat de resterende gegijzelden in Gaza die op 7 oktober werden ontvoerd, zou kunnen bevrijden.

Ondertussen heeft een Israëlische nieuwszender gemeld dat het contact van Hamas met Sinwar meer dan tien dagen geleden werd verbroken en dat de Hamasleiding sindsdien beslissingen neemt zonder hem. Bronnen in het veiligheidsapparaat zeiden dat het contact met de Hamasleider niet alleen is afgesneden van de leden van zijn organisatie, maar ook van de bemiddelaars in de onderhandelingen over de gijzeling.

Amerikaanse media meldden donderdag, onder vermelding van zes Israëlische functionarissen en hoge adviseurs, dat Israël de verbanning van Hamasleider Yahya Sinwar uit de Gazastrook zal toestaan in ruil voor de vrijlating van alle resterende 136 gegijzelden. 'We zullen het toestaan zolang alle gegijzelden worden vrijgelaten,’ zei een hoge adviseur van premier Benjamin Netanyahu. (TOI / VFI Nieuws)

‘Heer, we vragen U om onze leiders te leiden bij het nemen van de beste beslissingen voor het welzijn van alle Israëliërs. We bidden dat U voorkomt dat gevaarlijke terroristen met goede connecties in de samenleving worden losgelaten en vervolgens een nieuwe golf van terrorisme in ons land op gang brengen. We vragen dat de terroristische organisaties die momenteel in Israël actief zijn, onmiddellijk worden ontmanteld.’

UNRWA verliest meer terrein naarmate de dagen verstrijken

Premier Benjamin Netanyahu gaf IDF stafchef Herzi Halevi en het leger de opdracht om andere alternatieven te vinden voor de afhankelijkheid van UNRWA, in alle zaken die te maken hebben met humanitaire hulp in Gaza. De UNRWA is in ongenade gevallen, meldden Israëlische media op dinsdag 6 februari.

Volgens het rapport, waarin hooggeplaatste leden van het Veiligheidskabinet worden geciteerd, heeft Netanyahu Halevi tot het einde van deze week de tijd gegeven om dergelijke alternatieven te vinden. Israël draagt momenteel alle humanitaire hulp voor Gaza over aan de UNRWA, die toeziet op de verdeling ervan onder de bevolking, terwijl Hamas op zijn minst een aanzienlijk deel van de hulp in beslag neemt.

Daarnaast wordt gemeld dat de minister van Financiën Bezalel Smotrich heeft besloten om de belastingvoordelen voor de UNRWA te schrappen na de berichten dat werknemers van de organisatie hebben deelgenomen aan het bloedbad van 7 oktober.

Op maandagavond protesteerden honderden inwoners van Jeruzalem voor het hoofdkwartier van de UNRWA in de wijk Ma'alot Dafna in de stad, waar ze opriepen tot sluiting van het hoofdkwartier van de organisatie. Aan de demonstratie namen Jeruzalemse locoburgemeester Aryeh King, nabestaanden, reservisten en tientallen rechtse organisaties deel.

Tot slot heeft de Amerikaanse regering de financiering van de UNRWA al tijdelijk stopgezet en gezegd dat ze ook alle fondsen voor de UNRWA zou overhevelen naar andere hulporganisaties die in Gaza werken als het Congres wetgeving aanneemt die de financiering van de UNRWA zou verbieden. Dit zei Vedant Patel, plaatsvervangend woordvoerder van het State Department, maandag.

De opmerkingen van Patel volgen op de onthulling van een wetsvoorstel door senatoren, dat een bepaling bevat die het agentschap blokkeert om fondsen te ontvangen die door het wetsvoorstel beschikbaar worden gesteld. Patel zei tijdens een persbriefing op maandag dat het wetsvoorstel, waarover is onderhandeld door de regering Biden en een tweepartijdige groep senatoren, 1,4 miljard dollar bevatte voor humanitaire hulp aan Gaza, maar dat die naar het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN, UNICEF of andere hulpgroepen zou kunnen gaan. (INN / VFI Nieuws)

‘Wees niet bevreesd voor plotselinge angst of voor verwoesting door goddelozen, als die komt, want de HEERE is je hoop.’ - Spreuken 3:25

Iran is in staat binnen een week een kernbom te maken, blijkt uit rapport terwijl de spanningen in het Midden-Oosten oplaaien

Een Iraanse waakhondgroep zegt dat het land genoeg uranium voor wapens heeft om in slechts één week een kernwapen te maken. Het Institute for Science and International Security publiceerde de bevindingen in een rapport op maandag 5 februari, waarin staat dat Teheran in totaal zes bommen kan maken in een maand.

‘De onstabiele situatie in de regio biedt Iran een unieke kans en een toegenomen interne rechtvaardiging om kernwapens te maken, terwijl de middelen van de Verenigde Staten en Israël om Iran op te sporen en af te schrikken om hierin te slagen dun gezaaid zijn.’ aldus het rapport.

‘Irans nucleaire wapencapaciteiten zijn gevaarlijker dan ze ooit geweest zijn, terwijl de relaties met het Westen op een dieptepunt zijn.’ Iran kan ‘uitbreken en binnen een week genoeg voor wapens geschikt verrijkt uranium produceren voor een kernwapen, waarbij het slechts een fractie van zijn 60% verrijkt uranium gebruikt’, vervolgt het rapport. ‘Deze uitbraak zou voor inspecteurs moeilijk direct te detecteren kunnen zijn als Iran stappen zou ondernemen om de toegang van inspecteurs te vertragen.’

Iran heeft zijn vermogen om verrijkt uranium te produceren de afgelopen jaren gestaag uitgebreid. De stof moet tot ongeveer 90% worden verrijkt voordat het in een kernwapen kan worden gebruikt. Iran heeft een grote voorraad 60% verrijkt uranium dat snel kan worden overgeheveld en verder verrijkt.

Het rapport komt op een moment dat de spanningen in het Midden-Oosten de pan uit blijven rijzen. Irans proxy-terreurgroepen hebben raketten afgevuurd op Israël en Amerikaanse troepen aangevallen die actief zijn in Irak, Syrië en de Rode Zee. (FN / VFI Nieuws)

‘God, we bidden dat U Iran ervan weerhoudt om kernwapens te bouwen en een nucleaire oorlog op de wereld los te laten. Omdat de situatie al fragiel is, vragen we dat alle burgers van het Midden-Oosten beschermd zullen worden. Moge U deze kwade plannen afschrikken en de vrede in onze regio herstellen.’

KIJK: Parashat Misjpatim, een verbond met God - Bijbelonderricht met Batya Segal

Parashat Misjpatiem is een prachtige herinnering aan ons verbond met God en de regels die we volgen als kinderen van Mozes. We zien enkele van de uitdagingen waar Mozes voor kwam te staan, en hoe onze religieuze gewoonten en gebruiken tot stand zijn gekomen. Lees samen met Batya de prachtige woorden van Misjpatiem om jezelf te herinneren aan het verbond dat je met de Heer hebt.

Erkenning van Israël? 89% van de Arabieren zegt nooit

Volgens een nieuwe enquête van het Arab Center Washington DC (ACW), in samenwerking met The Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS), is er een belangrijke verschuiving te zien in de Arabische publieke opinie over de erkenning van Israël.

De uitgebreide opiniepeiling, die de gevoelens peilde in 16 Arabische landen, onderstreept een groeiende weerstand tegen normalisatie met Israël in de nasleep van de Israëlische oorlog tegen Gaza. Een opvallende 89% van de respondenten uit de Arabische wereld sprak zich uit tegen de erkenning van Israël, wat een duidelijke stijging betekent ten opzichte van eerdere peilingen.

Dit cijfer vertegenwoordigt niet alleen een bijna unaniem standpunt tegen normalisatie, maar wijst ook op een stijging van de oppositie met 5% in vergelijking met de resultaten van de enquête van 2022, waar 84% tegen erkenning was.

In Saoedi-Arabië steeg de oppositie van 38% in 2022 naar een opmerkelijke 68% in de laatste peiling. Ook in Marokko steeg het percentage van 67% naar 78% en in Soedan van 72% naar 81%, wat wijst op een aanzienlijke verharding van de houding in diverse Arabische samenlevingen.

De verhoogde weerstand is vooral uitgesproken in landen die formele vredesakkoorden met Israël hebben, zoals Jordanië, Egypte en Marokko, maar ook in landen als Soedan, die onlangs zijn begonnen met het normaliseren van hun politieke betrekkingen. Ondanks regeringsstappen in de richting van diplomatie lijkt er onder de bevolking van deze landen een bijna consensus te bestaan tegen de erkenning van Israël, wat de significante kloof tussen het officiële beleid en het publieke sentiment onderstreept. (JPost / VFI Nieuws)

‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’ - Johannes 14:27

Macron herdenkt 7 oktober, het 'grootste antisemitische bloedbad van onze eeuw'

De Franse president Emmanuel Macron beschreef op woensdag 7 februari de massamoord van 7 oktober door Hamas in Israël als de ‘grootste antisemitische massamoord van onze eeuw’ toen hij gastheer was bij een ceremonie ter ere van de Franse slachtoffers.

Hij beschreef de aanval van de Palestijnse terreurgroep als ‘barbaarsheid... die wordt gevoed door antisemitisme en dit ook propageert’, en beloofde ook niet toe te geven aan ‘ongebreideld en ongeremd antisemitisme’.

De ceremonie in het Invalides Memorial complex in Parijs was een eerbetoon aan de 42 Franse burgers die werden gedood tijdens de brute inval van Hamas in zuidelijke gemeenschappen en de drie anderen die nog steeds vermist zijn en vermoedelijk gegijzeld worden.

Macron zei dat Frankrijk ‘elke dag’ zou werken aan de vrijlating van de resterende Franse gegijzelden. ‘Hun lege stoelen zijn er,’ zei hij tijdens de ceremonie. ‘Niets kan terrorisme rechtvaardigen of verontschuldigen,’ voegde hij eraan toe.

In het Verenigd Koninkrijk echter werden medewerkers van een Londens theater door druk van buitenaf gedwongen om een pro-Israël evenement te annuleren dat zondagavond werd georganiseerd. Medewerkers van het Apollo Theater trokken zich terug uit het openbare evenement na het ontvangen van bedreigingen via e-mail, vertelde Alan Aziz, de CEO van Technion UK, de non-profit die de fundraiser organiseerde, aan Joodse media.

De Britse journalist Douglas Murray en de Britse actrice Louisa Clein waren van plan om de discussie te houden om geld in te zamelen voor Israëlische soldaten. Murray postte op X: 'We zijn op een punt gekomen waarop theaters in Londen zich niet langer veilig voelen om vrije meningsuiting te steunen - of tenminste niet wanneer het onderwerp over Joden of Israël gaat.’ (TOI / VFI News)

‘Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden." - Matteüs 5:9

Israëlisch basketbalteam wint nadat Iers team weigert handen te schudden

Een Israëlisch vrouwen-basketbalteam versloeg Ierland met 87-57 in de eerste wedstrijd van de 2025 Women's EuroBasket kwalificatiewedstrijd in Riga op donderdagavond 8 februari. Een wedstrijd waarin sport werd overschaduwd door politiek toen het Ierse team weigerde handen te schudden met hun Israëlische tegenhangers.

De Israëlische basketbalbond (IBBA) zei op sociale media dat de overwinning tot stand kwam ‘ondanks het gebrek aan sportiviteit van het bezoekende team’. De nationale basketbalbond van Ierland zei echter in een verklaring dat ‘Basketball Ireland onze spelers volledig steunt in hun beslissing’.

In de verklaring van Basketball Ireland staat gedetailleerd dat het de internationale basketbalfederatie (FIBA) woensdag heeft geïnformeerd dat de spelers geen cadeaus of formele handdrukken zullen uitwisselen voor of na de wedstrijd en dat de spelers zich bij de bank zullen opstellen in plaats van op het center court voor het spelen van hun volkslied.

IBBA publiceerde dinsdag een interview met de Israëlische basketbalspeelster Dor Saar waarin ze inging op het gedrag en de uitspraken van het Ierse team. ‘Het is bekend dat ze behoorlijk antisemitisch zijn en het is geen geheim, en misschien wordt daarom een sterke wedstrijd verwacht,’ zei Saar. ‘We moeten laten zien dat we beter zijn dan zij en winnen.’

Een paar dagen eerder, op zaterdag, won de Israëlische windsurfer Sharon Kantor, 21, ook een gouden medaille op de iQFoil Wereldkampioenschappen, waarmee ze haar ticket voor de Olympische Spelen van Parijs deze zomer in de wacht sleepte. (JPost / VFI Nieuws)

Een belangrijke impuls voor Ofakim: Cisco kondigt uitbreiding aan

In een belangrijke stap voor Ofakim en de bredere zuidelijke Israëlische regio heeft Cisco Systems, een toonaangevend bedrijf op het gebied van informatie- en IT-technologie, aangekondigd een vestiging te openen in de stad. Dit komt op een moment dat Ofakim zich blijft herstellen van de ontberingen waarmee het op 7 oktober werd geconfronteerd.

Cisco's beslissing om een vestiging te openen in Ofakim laat zien dat het de banden met de stad wil aanhalen en een zinvolle bijdrage wil leveren aan de groei van de stad. De vestiging van Cisco in de stad levert ook een bijdrage aan het Magnet-complex, een technologiehub in Ofakim.

Het bedrijf wil een bloeiend tech-ecosysteem bevorderen door cursussen en lezingen aan te bieden en zo te zorgen voor een holistische benadering om lokaal talent en innovatie te ondersteunen. Als onderdeel van zijn betrokkenheid bij de regio zal Cisco samenwerken met zijn zakenpartners, Amal Network en de Rashi Foundation om te investeren in trainingsprogramma's die lokale jongeren de nodige vaardigheden zullen bijbrengen voor een carrière in de IT-industrie.

Deze investering omvat ook een programma voor loopbaanontwikkeling, waarmee groeikansen op lange termijn worden gegarandeerd voor getalenteerde mensen uit de regio. De stap van Cisco Systems betekent een belangrijke vooruitgang voor Ofakim, dat zich positioneert als een rijzende ster in het hi-tech landschap.

De jeugd van de stad kan profiteren van de kennis en expertise die Cisco zal introduceren, waardoor nieuwe wegen worden geopend voor groei en kansen in een sector die voortdurend in beweging is. Oren Segal, CEO van Cisco Israël, benadrukte de toewijding van het bedrijf aan de regio tijdens een lezing die hij gaf in de Magnet. (JPost / VFI Nieuws)

De suggesties, meningen en bijbelverwijzingen van de schrijvers en redacteuren van VFI News zijn gebaseerd op de best ontvangen informatie.

Wil je meer zien van VFI? Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/visionforisrael en ‘Like’ ons!