Logo
Artikel 7 van 10
Israeli Ambassador to the UN Gilad Erdan

Israëlische Ambassadeur bij de VN Verkozen tot Vicevoorzitter van de Algemene Vergadering van de VN

De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Gilad Erdan, is op dinsdag 7 juni verkozen tot vicevoorzitter van de Algemene Vergadering van de VN. Erdan zal deze functie voor een jaar bekleden, te beginnen met de bijeenroeping van de Algemene Vergadering in september. Hij zal de vergaderingen van de Algemene Vergadering voorzitten en deelnemen aan het vaststellen van de agenda voor de beraadslagingen van de AV.

"Ik ben trots op het recht om Israël te vertegenwoordigen in een positie die in het hart staat van wat er in de VN gebeurt, en ik zal ook via deze positie optreden om de bestaande discriminatie in de VN tegen Israël te bestrijden," zei Erdan. "Dit is een belangrijke overwinning, die ons een nieuw platform zal geven om de waarheid over Israël en zijn bijdrage aan de wereld te presenteren."

"Deze prestatie voegt zich bij een reeks belangrijke successen die Israël de afgelopen jaren bij de VN heeft behaald, samen met een duidelijke boodschap aan onze vijanden dat zij ons niet zullen verhinderen om te integreren in sleutelposities bij de VN en in de internationale arena en onze invloed te vergroten."

De benoeming van Erdan volgt op de eerste verkiezing van Israël tot lid van de Economische en Sociale Raad van de VN, en de verkiezing van de Israëlische Odelia Fitoussi tot lid van het VN-Comité van deskundigen inzake handicaps. (JPost/ VFI News)

De Here zei: ‘U zult meer doen dan alleen Israël bij Mij terugbrengen. Ik zal u maken tot een licht voor alle volken van de wereld, om redding te brengen tot in de verste uithoeken van de aarde.’- Jesaja 49:6