Logo

VFI News 10 juni, 2022

Israël Voert Drastische Verbeteringen door in Militaire Plannen voor Aanval op Iran

Met het oog op de voortdurende ontwikkeling van Irans nucleaire capaciteit heeft de Israëlische luchtmacht een nieuwe capaciteit ontwikkeld om zijn F-35 stealth gevechtsvliegtuigen van Israël naar de Islamitische Republiek te kunnen vliegen zonder dat bijtanken in de lucht nodig is.

De ontwikkeling is een stimulans voor de IAF-capaciteiten en komt op een moment dat het Israëlische leger zijn voorbereidingen heeft opgevoerd voor een toekomstige aanval op het nucleaire vermogen van Iran.

Voorts heeft de IAF onlangs een nieuwe bom van één ton opgenomen in het wapenarsenaal van de F-35's (bij de IAF bekend als de "Adir"), die in het interne wapencompartiment van het vliegtuig kan worden meegenomen zonder de stealth-radarsignatuur in gevaar te brengen.

De bom - gemaakt door Rafael Advanced Weapons Systems - is naar verluidt autonoom en beschermd tegen stoorzenders en elektronische oorlogsvoeringssystemen. De bom werd onlangs gebruikt in een reeks IAF-tests, waarvan de resultaten werden gepresenteerd aan minister van Defensie Benny Gantz.

De IAF heeft de afgelopen maand vier grootschalige oefeningen gehouden om aanvallen op Iran te simuleren. De eerste oefening omvatte de confrontatie met Iraanse radar- en opsporingssystemen, zoals die welke de nucleaire installaties beschermen.

De tweede oefening omvatte het simuleren van lange-afstandsgevechtsvluchten - in dit geval naar bestemmingen in Europa. De andere oefeningen omvatten verdedigingsmaatregelen tegen cyberwapens en elektronische oorlogsvoeringssystemen, middelen die door Iran kunnen worden gebruikt om een Israëlische militaire operatie te ondermijnen.

Het nieuws van de vooruitgang in de militaire paraatheid kwam slechts een dag nadat premier Naftali Bennett de Commissie Buitenlandse Zaken en Defensie van de Knesset had verteld dat Israëls strategie ten aanzien van Iran het afgelopen jaar is veranderd, en dat het "optreedt tegen het hoofd... en niet alleen tegen zijn wapens, zoals we de afgelopen jaren deden."

Tijdens de recente militaire manoeuvres oefende de IAF ook de samenwerking tussen vijfde generatie straaljagers zoals de F-35 en vierde generatie straaljagers zoals Israëls oudere modellen F15's en F-16's. De vliegtuigen oefenden het delen van inlichtingen, missies en meer.

"Iran's oppervlakte-lucht raketsystemen en radars zijn druk bezet en zij zijn niet de enige uitdaging," zei een defensie ambtenaar. "We moeten in staat zijn om doelen aan te vallen die significant zijn en de aanval moet in staat zijn om uitgebreide schade aan te richten. Er zijn meerdere doelen in Iran op verschillende afstanden." (INN / VFI News)

"God, wij vragen u uw volk te behoeden voor oorlog en geweld."

De artikelen in deze publicatie weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten of meningen van Visie voor Israël. We proberen nauwkeurige berichtgeving te geven over nieuws dat relevant is voor Israël, het Midden-Oosten, de diaspora en Joodse kwesties over de hele wereld - en we hopen dat u het zowel informatief als nuttig vindt voor voorbede.

Iraanse Generaal Dreigt Tel Aviv en Haifa met de Grond Gelijk te Maken

Op dinsdag 7 juni heeft Iran gedreigd de steden Tel Aviv en Haifa "met de grond gelijk te maken".

"Voor elke fout die de vijand maakt, zullen wij Tel Aviv en Haifa met de grond gelijk maken op bevel van de Opperste Leider," zei de bevelhebber van de grondtroepen van de Islamitische Republiek, Kiumars Heydari.

De dreiging kwam minder dan een dag nadat in een rapport werd gezegd dat Thaise veiligheidstroepen verscheidene recente Iraanse pogingen om Westerse en Israëlische doelen in het Zuidoost-Aziatische land - een populaire toeristische bestemming voor Israëli's - schade toe te brengen, hadden verijdeld.

Iran heeft naar verluidt geprobeerd vergeldingsmaatregelen te nemen naar aanleiding van verscheidene geruchtmakende moorden en mysterieuze sterfgevallen in de Islamitische Republiek in de afgelopen maanden, waaronder die van een kolonel van de Islamitische Revolutionaire Garde en een topwetenschapper.

Hoewel de pogingen in Thailand mislukt schijnen te zijn, wordt Teheran nog steeds geacht aanslagen tegen Israëli's in Thailand en elders te plannen. Israël heeft met name een zeldzame rechtstreekse waarschuwing doen uitgaan aan Israëli's die naar Turkije reizen of van plan zijn dat te doen. (TOI / VFI News)

Ik prijs de Here, Hij ondersteunt mij. Hij maakt mij klaar voor de strijd, gereed om aan te vallen. God betoont mij zijn goedheid en liefde. Hij beschermt mij. Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats. - Psalmen 144:1-2

Iran Verwijdert twee IAEA-Bewakingscamera's uit Nucleaire Installatie

Iran heeft op woensdag 8 juni twee bewakingscamera's van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie verwijderd uit een van zijn nucleaire installaties, als reactie op een verwachte afkeuring door de Raad van Beheer van de nucleaire waakhond.

De stap betekende een milde escalatie, maar bleef nog steeds onder de potentiële Iraanse dreigementen om de IAEA volledig buiten te sluiten, zich terug te trekken uit het Non-Proliferatieverdrag, of zijn uraniumvoorraad te verrijken tot het niveau van 90% bewapend uranium.

"Tot nu toe is de IAEA niet alleen ondankbaar geweest voor de uitgebreide medewerking van Iran, maar beschouwt zij deze ook als een plicht. Vanaf vandaag hebben de bevoegde autoriteiten bevolen dat de bewakingscamera's van de Online Enrichment Monitor (OLEM) worden uitgeschakeld," aldus het rapport.

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk hebben Iran woedend gemaakt door aan de Raad van Beheer van de IAEA een ontwerp-resolutie voor te leggen waarin Iran wordt bekritiseerd omdat het de vragen van de waakhond over uraniumsporen op niet-aangegeven plaatsen niet volledig heeft beantwoord.

De tekst van de resolutie, die door Reuters is ingezien en weinig is veranderd ten opzichte van een ontwerp dat vorige week circuleerde, zal worden besproken en in stemming worden gebracht tijdens de driemaandelijkse vergadering van de raad van beheer van de IAEA, die uit 35 landen bestaat, mogelijk al op woensdagavond.

Verscheidene diplomaten zeiden dat de resolutie het waarschijnlijk gemakkelijk zou halen, ondanks Iraanse waarschuwingen voor vergeldingsmaatregelen en gevolgen die de reeds vastgelopen besprekingen over het redden van Teherans nucleaire akkoord van 2015 met de wereldmachten verder zouden kunnen ondermijnen. Iran's bondgenoot Rusland, een van de mogendheden, is tegen een dergelijke resolutie. (JPost / VFI News)

Hij zal rechtspreken tussen de volken en machtige, ver weg gelegen naties terechtwijzen. Oorlogstuig zal worden omgebouwd tot landbouwwerktuigen. Geen enkel volk zal nog een ander volk aanvallen, want alle oorlogen zullen verlegden tijd zijn, en niemand zal meer worden opgeleid tot soldaat. - Jesaja 2:4

Oekraïne wil Iron Dome van Israël, Blaast Weigering Anti-Tank Raket af

Kiev wil het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome kopen en wil dat Jeruzalem afziet van de overdracht van zijn Spike SR geleide antitankraketsysteem van Duitsland naar Oekraïne, vertelde de ambassadeur van het land, Jevgen Korniitsjoek, verslaggevers op dinsdag 7 juni.

"Vorige week, van wat ik zeker weet, gaven de Amerikanen toestemming voor de overdracht van de anti-spiesraketten van Duitsland naar Oekraïne, en Israël zei nee," zei Korniychuk, eraan toevoegend dat Berlijn de overdracht wilde doen.

Daarmee bevestigde hij een bericht dat Israël had geweigerd zijn handtekening te zetten onder de overdracht van zijn antitankafweersysteem, dat wordt geproduceerd door het Israëlische bedrijf Rafael Advanced Defense Systems.

Rafael heeft de SPIKE 5e generatie ATGM (anti-tank geleide raket) reeds verkocht aan 18 leden van de Europese Unie en de NAVO.

De Israëlische raket, die in staat is 99,06 cm (39 inch) pantser te doorboren, kan zowel in een directe aanval als in een navigatie in de middenbaan worden gebruikt, uitsluitend op basis van doelcoördinaten. Deze modi maken de vernietiging van verborgen doelen op lange afstand met uiterste precisie mogelijk, evenals de beoordeling van de schade en het verkrijgen van real-time inlichtingen.

SPIKE heeft een bereik van 32 km en kan worden afgevuurd vanuit voertuigen, helikopters, schepen en lanceerinrichtingen op de grond. De ATGM heeft geavanceerde elektro-optische zoekers die de mogelijkheden van een slimme doelspeurder met kunstmatige intelligentiekenmerken omvatten, waardoor de dodelijkheid wordt verhoogd.

De SPIKE ATGM is ontworpen om te worden gebruikt tegen nieuwe moderne doelen met een lage signatuur en tijdgevoelige kenmerken, en kan worden afgevuurd op coördinaten van rasterdoelen, met inbegrip van geavanceerde pantser- en beschermingssystemen, waardoor het een van de enige raketten ter wereld is met deze mogelijkheid.

De ambassadeur was net terug uit Oekraïne, waar hij met eigen ogen de oorlog heeft gezien die Rusland sinds 24 februari tegen zijn land voert.

Israël is niet langer gefocust op de oorlog, beschuldigde Korniychuk. "Oekraïne is bijna volledig uit de Israëlische pers verdwenen," zei hij. "Dus er is geen oorlog meer."

De afwezigheid van oorlogsnieuws weerspiegelt het onbehagen van de regering over de oorlog, zei hij, zodat zij de oorlog gemakkelijker op een laag pitje kan zetten.

Israël heeft geaarzeld om Oekraïne militaire bijstand te verlenen, zelfs defensieve, aangezien het heeft getracht banden te onderhouden met zowel Moskou als Kiev en beide partijen als bemiddelaar heeft gediend.

Korniychuk zei dat het Iron Dome-systeem geen wapen is, maar een instrument dat het leven van burgers zal redden. (JPost / VFI News)

"God, wij vragen U de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te beëindigen, en Uw volk veilig te houden."

Onze Visie voor Israël - Batya & Barry Segal

De mede-oprichters van Visie voor Israël, Barry & Batya Segal, praten over hun werk van zegen en barmhartigheid in het land Israël - dankzij de onwankelbare steun van allen die geloven in de herstellende kracht van Yeshua's (Jezus') liefde.

VN Geeft Israël schuld van conflict met Palestijnen

Israël is grotendeels verantwoordelijk voor zijn conflict met de Palestijnen, zo stellen de Verenigde Naties in het eerste rapport van zijn zeer omstreden onderzoekscommissie, die zich gedeeltelijk wil richten op kwesties van discriminatie door de Joodse staat, zowel binnen als buiten de soevereine grenzen van het land.

"De bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot de onderliggende oorzaken waren overweldigend gericht op Israël, wat wij hebben opgevat als een indicator van de asymmetrische aard van het conflict en de realiteit van de ene staat die de andere bezet", aldus Navanethem Pillay, die aan het hoofd staat van het driekoppige panel dat het onderzoek heeft uitgevoerd. Pillay is de voormalige Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN.

In tegenstelling tot eerdere VN-projecten richt dit onderzoek zich niet alleen op Israëlische acties in het gebied dat volgens de VN uiteindelijk deel zal uitmaken van de definitieve grenzen van een Palestijnse staat, maar is het ook van plan te kijken naar Israëlische acties binnen zijn soevereine grenzen, onder meer met betrekking tot discriminatiekwesties.

Israël heeft gevreesd dat de uit drie leden bestaande onderzoekscommissie (COI) Israël zou beschuldigen van apartheidsmisdaden, vergelijkbaar met de rapporten die reeds door een aantal niet-gouvernementele mensenrechtengroeperingen zijn uitgebracht.

Israël heeft het apartheidsargument verworpen dat rassenkwesties tot de kern van het conflict met de Palestijnen zou maken. Israël heeft aangevoerd dat zijn conflict met de Palestijnen territoriaal en tijdelijk van aard is en niets te maken heeft met rassenkwesties.

In het rapport wordt het woord apartheid niet genoemd. Het heeft het wel over Israëlische discriminerende praktijken en over wat het beschouwt als niet-naleving van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie. Het sprak met name zijn bezorgdheid uit over de natiestaatwet van 2018.

Zij verklaarde dat deze wet "reeds bestaande en systematische structurele discriminatie van niet-joden in Israël zou kunnen verergeren".

De commissie merkte echter op dat "beëindiging van de bezetting alleen niet voldoende zal zijn. Er moeten andere stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat alle mensen in Palestina en in Israël al hun mensenrechten kunnen genieten, op voet van gelijkheid en volledig, zonder enige discriminatie." (JPost / VFI News)

Israëlische Ambassadeur bij de VN Verkozen tot Vicevoorzitter van de Algemene Vergadering van de VN

De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Gilad Erdan, is op dinsdag 7 juni verkozen tot vicevoorzitter van de Algemene Vergadering van de VN. Erdan zal deze functie voor een jaar bekleden, te beginnen met de bijeenroeping van de Algemene Vergadering in september. Hij zal de vergaderingen van de Algemene Vergadering voorzitten en deelnemen aan het vaststellen van de agenda voor de beraadslagingen van de AV.

"Ik ben trots op het recht om Israël te vertegenwoordigen in een positie die in het hart staat van wat er in de VN gebeurt, en ik zal ook via deze positie optreden om de bestaande discriminatie in de VN tegen Israël te bestrijden," zei Erdan. "Dit is een belangrijke overwinning, die ons een nieuw platform zal geven om de waarheid over Israël en zijn bijdrage aan de wereld te presenteren."

"Deze prestatie voegt zich bij een reeks belangrijke successen die Israël de afgelopen jaren bij de VN heeft behaald, samen met een duidelijke boodschap aan onze vijanden dat zij ons niet zullen verhinderen om te integreren in sleutelposities bij de VN en in de internationale arena en onze invloed te vergroten."

De benoeming van Erdan volgt op de eerste verkiezing van Israël tot lid van de Economische en Sociale Raad van de VN, en de verkiezing van de Israëlische Odelia Fitoussi tot lid van het VN-Comité van deskundigen inzake handicaps. (JPost/ VFI News)

De Here zei: ‘U zult meer doen dan alleen Israël bij Mij terugbrengen. Ik zal u maken tot een licht voor alle volken van de wereld, om redding te brengen tot in de verste uithoeken van de aarde.’- Jesaja 49:6

Klinische Studie Toont Remissie van Rectale Kanker voor Alle Deelnemers

Een kleine klinische proef in New York City heeft bij elke betrokken patiënt rectumkanker in remissie gebracht door een unieke immunotherapeutische behandeling toe te passen.

De proef gaf alle betrokken patiënten de immunotherapiebehandeling "Dostarlimab", die de artsen vervolgens versteld deed staan, omdat zij een succespercentage van 100% opleverde voor alle patiënten in de klinische proeven. De immunotherapie had de tumoren van de patiënten veel sneller doen krimpen dan de medici verwachtten.

De behandeling werd getest op colorectale kanker. De proef werd gesteund door geneesmiddelenproducent GlaxoSmithKline en werd geleid door artsen van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Een van de auteurs van het artikel, Dr. Luis A. Diaz, vertelde The New York Times dat hij "gelooft dat dit de eerste keer is dat dit gebeurt in de geschiedenis van kanker." Andere deskundigen zeiden dat de proef moet worden gerepliceerd. (JPost / VFI News)

Als hij ziek wordt, zal de Here hem steunen. Tijdens zijn ziekte zal Hij zijn toestand verbeteren. - Psalmen 41:3

Israël Kampt met Ernstig Tekort aan Radiologen

Israël kampt momenteel met een tekort van ongeveer 250 radiologen die nodig zijn voor het uitvoeren van essentiële medische diensten zoals röntgenstralen, CT-scans en MRI's, vertelde de voorzitter van de Radiologie Associatie Prof. Ilan Shelef maandagavond aan de Gezondheidscommissie van de Knesset.

De tekorten waren gedeeltelijk te wijten aan het feit dat gecertificeerde radiologen in Israël ervoor kozen om op afstand te werken voor medische bedrijven in het buitenland in plaats van binnen het Israëlische medische systeem, vertelde Shelef aan de commissie.

Als gevolg van deze tekorten moet iemand die wordt doorverwezen voor een CT-scan soms wel twee maanden wachten op een afspraak, en de situatie is nog erger voor mensen die een MRI-scan moeten laten maken, met een wachttijd van ongeveer acht maanden, zei hij.

Het wachten houdt niet op zodra de afspraak komt, zei Shelef. Door een ernstig tekort aan mensen in Israël die de resultaten kunnen ontcijferen, kan het ontvangen van de resultaten tussen één en twee maanden duren, wat betekent dat voor sommige mensen het hele proces van het ontvangen van een MRI-onderzoek bijna een jaar kan duren, zei hij.

"En daarom, zelfs na de belofte van extra machines, zullen de wachttijden niet worden verkort omdat er niemand zal zijn die de tests kan ontcijferen," zei Shelef. "Deze vertraging is dodelijk voor de gezondheid van burgers en brengt zelfs hun leven in gevaar."

De situatie is nog slechter in het noorden en het zuiden, aldus Katz, die eraan toevoegde dat de beeldvormingsapparatuur waarover het land beschikt ongelijk is verdeeld, en dat minder aandacht wordt besteed aan de periferie.

"Er was een tijd dat er geen artsen werkten op het gebied van premature kinderen, en het werd bijna een uitgestorven beroep totdat het ministerie van Volksgezondheid een oplossing vond," zei Margi, eraan toevoegend dat het belangrijk was om een soortgelijke oplossing te vinden voor het tekort aan radiologen.

De situatie is niet alleen nu al slecht, maar zal naar verwachting de komende jaren nog verslechteren. Veel artsen die momenteel op dit gebied werkzaam zijn, naderen de pensioengerechtigde leeftijd, en er zijn steeds minder mensen die ervoor kiezen zich in radiologie te specialiseren, wat betekent dat er niet genoeg mensen zijn om hen te vervangen. (JPost / VFI News)

"Heer, wij vragen dat U een nieuwe generatie genezers en gezondheidswerkers inspireert, en hen leidt om Uw werk te doen."

De suggesties, meningen en schriftverwijzingen van VvI Nieuws-schrijvers en redacteuren zijn gebaseerd op de beste ontvangen informatie.

Meer zien van VFI? Volg ons op facebook! Onze officiële Facebook-naam is Vision for Israel. Volg ons daar en klik op "Vind ik leuk" als je ons leuk vindt.