Logo
Artikel 6 van 10
Palestinians clash with Israeli security forces during a protest in the village of Beit Dajan

VN Geeft Israël schuld van conflict met Palestijnen

Israël is grotendeels verantwoordelijk voor zijn conflict met de Palestijnen, zo stellen de Verenigde Naties in het eerste rapport van zijn zeer omstreden onderzoekscommissie, die zich gedeeltelijk wil richten op kwesties van discriminatie door de Joodse staat, zowel binnen als buiten de soevereine grenzen van het land.

"De bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot de onderliggende oorzaken waren overweldigend gericht op Israël, wat wij hebben opgevat als een indicator van de asymmetrische aard van het conflict en de realiteit van de ene staat die de andere bezet", aldus Navanethem Pillay, die aan het hoofd staat van het driekoppige panel dat het onderzoek heeft uitgevoerd. Pillay is de voormalige Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN.

In tegenstelling tot eerdere VN-projecten richt dit onderzoek zich niet alleen op Israëlische acties in het gebied dat volgens de VN uiteindelijk deel zal uitmaken van de definitieve grenzen van een Palestijnse staat, maar is het ook van plan te kijken naar Israëlische acties binnen zijn soevereine grenzen, onder meer met betrekking tot discriminatiekwesties.

Israël heeft gevreesd dat de uit drie leden bestaande onderzoekscommissie (COI) Israël zou beschuldigen van apartheidsmisdaden, vergelijkbaar met de rapporten die reeds door een aantal niet-gouvernementele mensenrechtengroeperingen zijn uitgebracht.

Israël heeft het apartheidsargument verworpen dat rassenkwesties tot de kern van het conflict met de Palestijnen zou maken. Israël heeft aangevoerd dat zijn conflict met de Palestijnen territoriaal en tijdelijk van aard is en niets te maken heeft met rassenkwesties.

In het rapport wordt het woord apartheid niet genoemd. Het heeft het wel over Israëlische discriminerende praktijken en over wat het beschouwt als niet-naleving van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie. Het sprak met name zijn bezorgdheid uit over de natiestaatwet van 2018.

Zij verklaarde dat deze wet "reeds bestaande en systematische structurele discriminatie van niet-joden in Israël zou kunnen verergeren".

De commissie merkte echter op dat "beëindiging van de bezetting alleen niet voldoende zal zijn. Er moeten andere stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat alle mensen in Palestina en in Israël al hun mensenrechten kunnen genieten, op voet van gelijkheid en volledig, zonder enige discriminatie." (JPost / VFI News)