Logo
Artikel 2 van 12
Easter

Gezegende Goede Vrijdag en Opstandingsdag gewenst!

We willen al onze lezers een gelukkige en gezegende Goede Vrijdag en Opstandingsdag toewensen als we Jesjoea's dood en opstanding gedenken. Moge dit een tijd zijn van geestelijk ontwaken en vreugdevolle viering van Gods oneindige en onvoorwaardelijke Liefde voor ons. Moge je Gods zegeningen, opoffering en de uitgestoken hand naar verlossing gedenken. We bidden dat Hij jou en je dierbaren voortdurend zal helpen, beschermen en bewaren, terwijl Hij jullie boven bidden en denken zegent.