Logo
Artikel 4 van 9

European Jewish Association Markeert Internationale Holocaust Herdenkingsdag online

De European Jewish Association, een in Brussel gevestigde Joodse belangenbehartigings-ngo, hield op woensdag 27 januari een grote online bijeenkomst ter gelegenheid van de Internationale Holocaustherdenkingsdag.

Een aantal hoogwaardigheidsbekleders, waaronder EU-commissarissen, ministers, senatoren en parlementariërs, inclusief van het Europees Parlement, evenals joodse leiders uit heel Europa, namen deel aan het evenement, dat de nagedachtenis eerde van degenen die omkwamen tijdens een van de donkerste periodes van de Europese geschiedenis. De Israëlische regering was ook op ministerieel niveau vertegenwoordigd. (JPost / VFI News)

"God, we vragen u door te gaan met het onderwijzen van mensen - laat ze nooit vergeten wat er is gebeurd, of laat ze de tekenen van antisemitisme die nog steeds bestaan nooit negeren."

Abonneer je op ons  YouTube kanaal om meer van ons te zien op Vision for Israel. Bekijk onze Roots and Reflections -serie voor Bijbelse lessen uit het hart van Israël en ontdek onze muziekkanaal voor transcendente lofmuziek.