Logo
Artikel 2 van 10
Hamas

Mijn mede-Palestijnen: stop met het beschuldigen van de Joden – Hamas verhongert onze broeders en zusters in Gaza | Mening

Hoe kunnen we de verschrikkelijke, zelfopgelegde ontbering begrijpen die de bevolking van Gaza nu in haar greep houdt? De hartverscheurende stormloop die zich afgelopen donderdag (2 mei) in Gaza afspeelde, werpt een schril licht op de meedogenloze realiteit van het leven onder het bewind van Hamas.

Het is een sombere herinnering aan de dringende noodzaak om het lijden van de bevolking van Gaza aan te pakken, maar het dient ook als een cruciaal moment om de verantwoordelijkheid voor het lot van Gaza te verduidelijken. De chaos en wanhoop die tot deze tragedie hebben geleid, zijn directe gevolgen van het bestuur van Hamas, dat prioriteit geeft aan geweld en het doden van Joden boven het welzijn van de bevolking.

De stormloop, die plaatsvond tijdens het uitdelen van voedsel, onderstreept op tragische wijze de ernstige humanitaire crisis in Gaza. Gedreven door pure wanhoop kwamen mensen in een dodelijke benauwdheid terecht, een situatie die nooit zou mogen voorkomen.

Om de weg vrij te maken voor vrede en stabiliteit voor mijn broeders en zusters in Gaza, is het essentieel om de diepere oorzaken van hun lijden te erkennen. Er moet een einde komen aan de verduistering van middelen door Hamas, de onderdrukking van afwijkende meningen en de verwaarlozing van de civiele behoeften. De internationale gemeenschap moet, samen met het Palestijnse volk, verantwoording eisen en een toekomst nastreven waarin het bestuur prioriteit geeft aan menselijke waardigheid, economische kansen en vreedzaam samenleven.

Als Palestijnse mensenrechtenactivist die diep sympathiseert met het lot van het Palestijnse volk en de complexiteit van het Israëlisch-Palestijnse conflict, kan ik u zonder enige twijfel vertellen dat de terroristische groepering Hamas verantwoordelijk is voor het lijden van de inwoners van Gaza.(NW/ VFI Nieuws)