Logo
Artikel 2 van 10
Prime Minister Benjamin Netanyahu

Netanyahu Zegt dat hij Terugkomt op 'Openlijk' Verzet Tegen Iran-deal, Benoemt Veiligheidskabinet

Premier Benjamin Netanyahu heeft dinsdag 3 januari gezegd dat hij de strategie van Israël ten aanzien van de Iraanse nucleaire ambities zal wijzigen en beloofd de strijd terug te brengen naar het hof van de publieke opinie.

Tijdens een kabinetsvergadering zei Netanyahu dat het nog steeds een "mogelijkheid" is dat westerse mogendheden de pogingen om een nucleair akkoord met Iran te sluiten nieuw leven inblazen, en dat hij publieke druk zal uitoefenen om dit te voorkomen.

De vergadering van dinsdag was de eerste met officiële zaken sinds de beëdiging van de regering op donderdag. "We zullen openlijk, vanuit een sterke positie, in de internationale arena werken tegen een terugkeer naar het nucleaire akkoord," zei Netanyahu.

"Niet alleen in gesprekken met leiders achter gesloten deuren, maar krachtig en openlijk in de sfeer van de mondiale opinie, die zich nu bewust is van de werkelijke gevaren die Iran vormt - het Iraanse regime dat onschuldige burgers in en buiten Iran vermoordt."

Het meest recent besproken nucleaire akkoord met Iran werd door de vorige Israëlische regering en het veiligheidsapparaat afgedaan als een "slechte deal", omdat het miljarden dollars zou vrijmaken voor Teheran zonder een echte beteugeling van zijn nucleaire ambities te garanderen. (TOI / VFI News)

"God, we danken U dat U onze nieuwe regering helpt om actief stappen te ondernemen tegen de mogelijkheid van een nucleaire oorlog, en om hun beslissingen transparant te blijven nemen."

De artikelen in deze publicatie weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten of meningen van Visie voor Israël. We proberen nauwkeurige berichtgeving te geven over nieuws dat relevant is voor Israël, het Midden-Oosten, de diaspora en Joodse kwesties over de hele wereld - en we hopen dat u het zowel informatief als nuttig vindt voor voorbede.