Logo
Artikel 9 van 11
French President Emmanuel Macron

De Franse Macron Komt op Tegen Beweringen over Israëlische Apartheid

De Franse president Emmanuel Macron sprak zich vorige week uit tegen de recente beschrijving van Israël als apartheidsstaat door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International.

Macron zou een toespraak houden tijdens het jaarlijkse diner van de Representatieve Raad van Joodse Instellingen in Frankrijk (CRIF), maar moest een belangrijke vergadering annuleren. In plaats daarvan werd premier Jean Castex gevraagd zijn toespraak te houden en hij las de toespraak van de president voor.

“Net als u maak ik mij zorgen over de resolutie van de Verenigde Naties over Jeruzalem, die doorgaat met het opzettelijk en tegen alle bewijzen in Joodse terminologie van de Tempelberg te verwijderen. U kent mijn gehechtheid aan Jeruzalem, waar ik verschillende keren ben geweest als president of voordat ik er een werd. Jeruzalem is de eeuwige hoofdstad van het Joodse volk, dat zeg ik altijd. Dit sluit op geen enkele manier het erkennen en respecteren van de gehechtheid van andere religies aan deze stad uit, en het is in deze geest dat ik in 2020 zelf door de oude stad heb gelopen en elk van de heilige plaatsen heb bezocht."

"Het uitwissen van het Joods-zijn van Jeruzalem is onaanvaardbaar, net zoals het onaanvaardbaar is dat in naam van een rechtvaardige strijd voor vrijheid, verenigingen historisch beschamende termen misbruiken om de staat Israël te beschrijven", zei Castex in naam van Macron.

Hij voegde eraan toe dat "waar alle burgers, ongeacht hun religie, hebben begrepen dat hun enige hoop samen vrede is. Het is niet door zulke onwaarheden te bevestigen dat verenigingen die beweren een doel van vrede na te streven, kunnen beweren hun roeping te vervullen. Hoe durven we praten over apartheid in een staat waar Arabische burgers vertegenwoordigd zijn in de regering, in het parlement, in leidinggevende posities en in verantwoordelijke posities?"

Castex voegde toe in naam van de president: “Zoals ik je beloofd heb, is de definitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance door de Republiek overgenomen.” (JPost / VFI News)

Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen. - Mattheüs 5:10