Logo
Artikel 8 van 11
Prime Minister Benjamin Netanyahu and Supreme Court President Esther Hayut

Alle 15 Rechters van het Hooggerechtshof Bijeen voor Hoorzitting over de Wet op de Justitiële Hervorming

Voor het eerst in de geschiedenis van het Hooggerechtshof zal een uitgebreide bank van alle 15 rechters verzoekschriften tegen de wet om de redelijkheidnorm op te heffen behandelen tijdens een zitting op 12 september, zo heeft het hof maandag 31 juli besloten.

Het Hooggerechtshof heeft nog nooit eerder een wijziging van de Basiswet verworpen en er is discussie geweest over de vraag of het Hooggerechtshof de bevoegdheid heeft om dit te doen. De Beweging voor Kwaliteitsregering in Israël, een van de indieners van het verzoekschrift, prees de uitbreiding van het gerechtshof.

"De president [van het Hooggerechtshof] heeft er goed aan gedaan om alle rechters van het Hooggerechtshof bij deze belangrijke discussie te betrekken." Als reactie schreef Likud MK Boaz Bismuth op X (voorheen Twitter): "15 mensen met rechtersgewaden aan, die 120 vertegenwoordigers van het volk vervangen... dit is het einde van de democratie."

De rechtbank zal argumenten aanhoren voor acht verzoekschriften die snel na elkaar zijn ingediend. Tot de indieners behoren de Israëlische Orde van Advocaten, Rookvrij Israël, de Beweging voor Kwaliteitsbestuur in Israël en de OMETZ-beweging.

September wordt naar verwachting een maand vol dramatische hoorzittingen voor het Hooggerechtshof, waarin ook petities over de gerechtelijke selectiecommissie worden behandeld. (JPost / VFI News)

“Rechters moeten bij hun uitspraken altijd rechtvaardig blijven en zich niet laten leiden door het feit of iemand rijk of arm is, zij moeten altijd strikt rechtvaardig zijn.” - Leviticus 19:15