Logo
Artykuł 7 z 9

Francja dała arabskim terrorystom ok. 8,1 Miliona Euro

Francuzki rząd przelał 8,1 miliona Euro dla arabskiej organizacji, która organizuje bojkot Izraela. W wielu procesach sądowych akcje takie uznano za nielegalne. Odbiorcą pieniędzy jest tak zwane “centrum rozwoju“ jako organizacja pozarządowa która w swoim regulaminie ma zapis, że „odrzuca kategorycznie wszelkiego rodzaju normalizację z Izraelem, na poziomie politycznym, kulturalnym, zabezpieczeń granicznych i techniczno-organizacyjnych”. (Jerusalem Post, VFI News)

„Ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką,)… Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami; tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z tobą.“ – 2. Mojź. 18,21