Logo
Artykuł 8 z 9

Kobiety z zaginionego plemienia Manassesa wędrują przez Indie do Izraela

Od dnia 3.1.2021 cztery kobieta i jedna dziewczynka z plemienia Manasessa wędrują z północno-zachodnich Indii do Izraela. Ich alija (pochód do Izraela) była popierana przez Minister Imigracji i Integracji Pnina Tamano-Schata, wspierany przez ministra spraw wewnętrznych Arje Deri i Ministra spraw zagranicznych Gabriela Aschkenasi oraz organizację Shavei Israel. Trzy siostry Rut (28), Dina (21) i Avigail Lhanghal (13) z Manipur – oraz Malka Zote (37) o Tiferet Renthlei (33) z Mizoram. Następni (252) innych członków klaynu poszli w ich ślady. (INN, VFI News)

„Pierworodnego nazwał Józef Manasses, bo powiedział: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego.“ – 1. Mojż. 41,51