Logo

VFI News 10 stycznia 2021

Program szczepień inspiruje Żydów za granicą do imigracji i powrotu do Izraela

Czego rząd przez dziesięcioletnie kampanie nie osiągnął pandemia tego dokonała. Z powodu kryzysu w wyniku pandemii setki tysięcy Izraelitów z zagranicy wróciło do kraju. Do tego doszło, że Żydzi zwłaszcza z USA chcą się osiedlić w Ziemi Świętej, w lipcu 2020 było to 190.000 osób. Wielu z tych którzy wrócili na początku pandemii byli w zatrudnieni w Chinach. Izraelskie konsulaty wystawili 10.000 dokumentów wyjazdowych, jak np. paszporty nowo urodzonych dzieci za granicą. Również paszporty osób, które chlałyby wrócić do Izraela zostały zaktualizowane lub przedłużone. * Jak 31.12.2020 stwierdził minister zdrowia prof. Chezy Levy z powodu braku wystarczającej ilości szczepionek wprowadzi się dla szerokiego grona osób dwutygodniową przerwę w akcji. (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się o siłę zdrowie i dobrobyt Izraela zgodnie z psalmem 23.

Lądowanie ostatniego samolotu z aliją w roku 2020

Ostatni w roku 2020 zorganizowany przez organizację Nefesh B’Nefesh (NBN), dla tych którzy wracają do kraju zwanych „Olim” przywiózł 48 nowych przybyszy do żydowskiego kraju. Należą oni do 3.168 przesiedleńców Ameryki Północnej. Mimo pandemii przybyło 2.625 od początku zameldowało się 3.036 chętnych. Było to 125% więcej niż przed rokiem. „Kiedy popatrzymy na wszystkie trudności i wyzwania roku 2020 to możemy być zadowoleni”- stwierdził Rabbi Jehoschua Fass współzałożyciel organizacji NBN. „Cieszymy się kiedy widzimy jak nowych przybyszy przybywa i jak budują swoje nowe życie”. (Jerusalem Post, VFI News)

Wkrótce 10 milionów mieszkańców

Jak podał urząd statystyczny w nadchodzących latach ludność Izraela wzrośnie do 10 milionów. W 2020 dodatkowo przybędzie jeszcze 151.000 osób. Z nich 73,9% to Żydzi, a 21,1 % Arabowie. Około 5% należy do innych grup etnicznych. W roku 2020 ludność wzrosła o 1,7 %. Do końca roku 2024 ludność wyniesie 10 mln.; w 2065 wyniesie 20 mln. (Jerusalem Post, VFI News)

Módlcie się do Boga o błogosławieństwo Boże dla tych co wracają do Izraela i chcą żyć w pokoju pełni nadziei na lepszą przyszłość. – Jeremiasz 29,11

Izrael należy do regionalnego forum producentów gazu

Izraelski gabinet rządowy przystał na członkostwo Izraela w Forum Producentów Gazu wschodniej części Morza Śródziemnego (EMGF), poprzedzonego załagodzonego kłótnią między ministrami. „Wizja stała się rzeczywistością” - stwierdził na Tweeterze minister energii Jubal Steinitz. Podkreślił, że on i jego egipski kolega zainicjowali to forum. To błogosławieństwo posiadać gaz ziemny i to prowadzi do historycznie ważnej współpracy krajów z Europy i krajów arabskich, co ma duży potencjał. To będzie nie tylko teraz, ale i w przyszłości owocowało wielomilionowymi umowami. Dla eksportu gazu do Jordanii i Egiptu. (Jerusalem Post, VFI News)

USA pracuje nad nowymi planami normalizującymi

USA dążą do kolejnych aktów normalizujących, tym razem z Indonezją, Mauretanią, Nigrem i Omanem. Wszystkie te kraje w przeszłości pielęgnowały wzajemne kontakty, czasami potajemne lub nie oficjalne. Również z Pakistanem poczyniono postępy. (Jerusalem Post, VFI News)

„Podstęp jest w sercu tych, którzy knują zło; lecz radość mają ci, którzy doradzają pokój.“ – Przypowieści 12,20

Sudan przyłącza się oficjalnie do przymierza Abraham

W końcu też Sudan podpisał porozumiecie pokojowe nazywane przymierzem Abrahama torujące drogę do normalizacji stosunków z Izraelem. Sudański minister sprawiedliwości Nasredeen Abdulbari podpisał dokument w obecności amerykańskiego ministra finansów Stevena Mnuchina. Mnuchin dalej poleciał do Izraela na kolejne ważne spotkania, jak poinformował na Twitterze. Sudan stał się trzecim z czterech krajów, który podpisał to porozumienie, po ZEA, Bahrajnie i Maroku. Chartum już w październiku wysyłał sygnały gotowości przystąpienia do umów, ale jego rząd czekał, aż zostanie skreślony z listy krajów popierających i finansujących terroryzm. W roku 2019 został strącony sudański dyktator Omar al-Bashir. Zapłacił też 272 miliony Euro jako zadośćuczynienie dla amerykańskich ofiar zamachów i ich rodzin. * Premier Netanjahu zaprosił niedawno marokańskiego króla Mohammeda VI do Izraela i powiedział w rozmowie telefonicznej: „Sądzę, że jest to początek wspaniałej przyjaźni”. W ostatnich 20 latach stosunki między tymi dwoma krajami były w stagnacji. 4.01.2021 minister spraw zagranicznych Aschkenasi w konferencji z ambasadorami izraelskimi w Europie powiedział: „Całe dziesięciolecia kraje europejskie wiązały rozbudowę więzi z Izraelem z konfliktem arabskim. Naszym celem jest redukcja napięć rozwój dialogu bilateralnego przy zwracaniu uwagi na problem palestyński”. Od początku swojego urzędowania minister stawia na bezpośredni i konstruktywny dialog a nie na „dyplomację megafonową”. (Jerusalem Post, VFI News)

Dziękujemy że modlicie się na dobre, przyjazne i owocne stosunki Izraela z jego sąsiadami i innymi krajami. – Przysłów 21,1

Francja dała arabskim terrorystom ok. 8,1 Miliona Euro

Francuzki rząd przelał 8,1 miliona Euro dla arabskiej organizacji, która organizuje bojkot Izraela. W wielu procesach sądowych akcje takie uznano za nielegalne. Odbiorcą pieniędzy jest tak zwane “centrum rozwoju“ jako organizacja pozarządowa która w swoim regulaminie ma zapis, że „odrzuca kategorycznie wszelkiego rodzaju normalizację z Izraelem, na poziomie politycznym, kulturalnym, zabezpieczeń granicznych i techniczno-organizacyjnych”. (Jerusalem Post, VFI News)

„Ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką,)… Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami; tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z tobą.“ – 2. Mojź. 18,21

Kobiety z zaginionego plemienia Manassesa wędrują przez Indie do Izraela

Od dnia 3.1.2021 cztery kobieta i jedna dziewczynka z plemienia Manasessa wędrują z północno-zachodnich Indii do Izraela. Ich alija (pochód do Izraela) była popierana przez Minister Imigracji i Integracji Pnina Tamano-Schata, wspierany przez ministra spraw wewnętrznych Arje Deri i Ministra spraw zagranicznych Gabriela Aschkenasi oraz organizację Shavei Israel. Trzy siostry Rut (28), Dina (21) i Avigail Lhanghal (13) z Manipur – oraz Malka Zote (37) o Tiferet Renthlei (33) z Mizoram. Następni (252) innych członków klaynu poszli w ich ślady. (INN, VFI News)

„Pierworodnego nazwał Józef Manasses, bo powiedział: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego.“ – 1. Mojż. 41,51