Logo
Artykuł 2 z 9

„40 % nowo zakażonych to Żydzi Ortodoksyjni. “

Jak specjalista i upoważniony od koronawirusa profesor Ronni Gamzu poinformował 7.10, że rośnie troska o liczbę zgonów wśród ortodoksów. Około 40% wszystkich przetestowanych są ortodoksyjnymi Żydami, chociaż stanowią zaledwie 12% mieszkańców. Rośnie też ilość zakażonych seniorów. „Jest niepokojące, że rośnie odsetek zakażonych ludzi starszych ponad 60 letnich” – wyjaśnił Gamzu, dyrektor generalny z ministerstwa zdrowia. Liczba zgonów ofiar Covid-19 znów sporo wzrosła. W czasie weekendu laboratoria nie pracowały z powodu święta Jom Kippur. (TOI, VFI News)

„Uzdrów mię, Panie! a będę uzdrowiony: zbaw mię, a będę zbawiony; albowiemeś ty chwała moja.“ – Jeremiasz 17,14; Rzymian 12,3 i Mateusz 9,29.