Logo

VFI News 11 września 2020

Szałas w Dubaju

Pierwszego października, dzień przed siedmiodniowym świętem namiotów przed słynnym drapaczem chmur Burdsch Chalifa postawiony będzie szałas (sukka). Żydowska gmina dzięki normalizacji stosunków ze Zjednoczonym i Emiratami Arabskimi tchnie nieco życia w religijną tradycję. Pod zachowaniem ostrych reguł koszerności zabito w tydzień 2.500 kurczaków i innych ptaków - i to dla zarówno Żydów żyjących w ZEA jak i da licznych gości biznesowych w hotelach. Wkrótce wielu żydowskich obywateli podróżować będzie do tego kraju Zatoki by poczuć smak kurczaków smażonych tam. (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się nadal o pokój między byłymi wrogami.

„40 % nowo zakażonych to Żydzi Ortodoksyjni. “

Jak specjalista i upoważniony od koronawirusa profesor Ronni Gamzu poinformował 7.10, że rośnie troska o liczbę zgonów wśród ortodoksów. Około 40% wszystkich przetestowanych są ortodoksyjnymi Żydami, chociaż stanowią zaledwie 12% mieszkańców. Rośnie też ilość zakażonych seniorów. „Jest niepokojące, że rośnie odsetek zakażonych ludzi starszych ponad 60 letnich” – wyjaśnił Gamzu, dyrektor generalny z ministerstwa zdrowia. Liczba zgonów ofiar Covid-19 znów sporo wzrosła. W czasie weekendu laboratoria nie pracowały z powodu święta Jom Kippur. (TOI, VFI News)

„Uzdrów mię, Panie! a będę uzdrowiony: zbaw mię, a będę zbawiony; albowiemeś ty chwała moja.“ – Jeremiasz 17,14; Rzymian 12,3 i Mateusz 9,29.

Brat irańskiego boksera w areszcie izolacyjnym

Irański klawisz pobił osadzonych w więzieniu braci zabitego boksera Navida Afkariwgo i Vahida Habiba Afkariiego. Obydwaj są izolowani, ponieważ istnieją obawy, że może im się coś stać. Ktoś stojący blisko pogrążonej w żałobie rodziny poinformował, że minęło już 16 dni od kiedy mieli jakieś wiadomości od obu braci. Przedtem pojawiały się sprzeczne informacje, co jeszcze bardziej potęgowało obawy. O ile wiadomo rodzina braci Habib i Vahid jest w jednoosobowej celi i kurują się po pobiciu przez strażnika. Sąd dawał rodzinie nieprawdziwe wiadomości. Więzienie poinformowało, że nie może nic zrobić, bo rozkaz jednoosobowej celi przyszedł z góry. Według rodziny bracia nie mogą mieć widzeń ani skorzystać z telefonu. (Jerusalem Post, VFI News)

„Będzie sądził ubogich z ludu, a wybawi synów ubogiego; ale gwałtownika pokruszy.“ – Psalm 72,4 i Dzieje Apost. 16,25 i kolejne.

Żadnego komentarza po zabiciu irańskiego boksera

Na planie rady nadzorczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z 7.10 nie widnieje nic, jeśli chodzi o czołowego boksera Navida Afkariego zabitego 19.09.2020 przez islamistyczny reżym w Iranie. Dlatego pojawiły się żądania pod adresem przewodniczącego MKOl Thomasa Bacha poszerzenia planu. Podobnie rozważa się kwestię nałożenia sankcji na reżym w Teheranie. * Rob Koehle, dyrektor generalny organizacji Global Athlete, lobbującej o prawa człowieka napisał na Twitterze: „Komitet olimpijski spotyka się w środę 7.10. Jak to byłoby gdyby w punkcie ‘pozostałe‘ przyjęto jeszcze jeden punkt? Usunięcie irańskiej organizacji olimpijskiej i z solidarności z Navidem Afkarim dodał takie hasztagi: Irans @Olympic_ir #Sprawiedliwość dla Navid #navidafkarai. (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się, żeby stało się wszem jasne jak odrażający we wszystkich obszarach życia i poniżający ludzi jest to system. Módlcie się o sprawiedliwość i żeby ludzie zostali uwolnieni i z tego uciskającego reżymu. Módlcie sią, żeby ludzie znaleźli Jezusa. – 1. Tymoteusza 2,4

UE odmawia przekazania kolejnych środków dla PA

Unia Europejska odrzuciła żądania z Ramallah o kolejne środki finansowe, dopóki Arabowie odmawiają wykorzystania własnych pieniędzy, które dotąd otrzymali. Mimo to nadal otrzymują pieniądze, które „im się należą”. Są to więc nasze pieniądze, czyli podatników z UE. * Cały przepływ towarów z PA przejeżdża przez kontrolne punkty Izraela; Izrael pobiera podatek VAT i cła, co jest najważniejszy, źródłem finasowania PA. Izrael pobiera też podatki od dochodów oraz środki na ubezpieczenie chorobowe Arabów pracujących dla Izraelitów. W maju przewodniczący PA Mahmud Abbas zapowiedział, że nie bodzie dłużej pracował z Izraelem, ponieważ żydowskie państwo zapowiedział, że będzie swoją suwerenność sprawować na Zachodnim Brzegu. (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się, żeby przywództwo PA służyło nie sobie ale ich ludowi.

Fatah uczy uczniów odrzucania normalizacji

Na Al-Amirija gimnazjum dla dziewcząt w Kalkili uczniowie zgrupowani w Fatahu zorganizowali ruch uczniów pod nazwą Shabiba przeciwko normalizacji. Wydarzenie było częścią inicjatywy uczniów. Uczennice wzięły udział w wielu akcjach przeciwko normalizacji, a dyrektorka szkoły podziękowała ruchowi Shabiba za słowa „wyjaśnienia” dla uczennic. (PMW, VFI News)

Módlcie się o otwarte oczy dla tych zwiedzionych dziewcząt. Módlcie się o mądrość i poznanie żeby pokój miał szanse.

Republika Czeska przenosi ambasadę do Jerozolimy

Jak poinformował rzecznik prezydenta Miloša Zemana w poniedziałek 5.10 Republika Czeska gotowa jest do przeniesienia ambasady do Jerozolimy. Jego rząd zanierza umoicnić swoką obecność w Jerozolimie. Rzecznik Jiří Ovčáček oświadczył, że to jeden z najwaśniejszych celów Prezydenta na dalszą przyszłość. W październiku 2018 otwarto w Jerozolimie „czeski dom”. Był to pierwszy krok do otwarcia ambasady. Dotąd w tym miejscu otwarto centrum kulturalne, filie izby handlowo-turystycznej Czech ale również pomioeszczemia. W których mogą obywać się zebrania i posiedzenia.(Jerusalem Post, VFI News)

Hinduski szczep Bnei Manasse świętuje Sukkot

Żydowska gmina Bnei Manasse („Synowie Manassesa“) z Północno Wschodnich Indii świętuje w tym tygodniu Sukkot. Modlili się za Aliję („powrót) do Izraela, o czym marzą od lat. Do grupy etnicznej Bnei Manasse należy ok. 10.000 ludzi. Uważa się, że są to potomkowie jednego z dziesięciu zaginionych plemion - w tym wypadku Manasesa. W roku 2005 zostali oni uznani jako Żydzi i to jeszcze przez sefardyjskiego rabina Schlomo Ataram, który zwrócił uwagę, że muszą oni jeszcze dopełnić obrzędu konwersji. Dotąd do Izraela wyjechało 4.000 członków społeczności. Około 6.500 mieszka jeszcze w Indiach. „Na wygnaniu” członkowie pielęgnują wszystkie żydowskie obyczaje i święta żydowskiego kalendarza, jak sabaty, koszerne pożywienie. We współpracy ministerstwa Integracji wewnętrznej w dniach tegorocznych świąt przyjedzie kolejne 722 synów Manasesa. (Jerusalem Post, VFI News)

„Jako jeden z waszych w domu zrodzonych będzie u was przychodzień, który jest u was gościem, i miłować go będziesz jako sam siebie; boście i wy przychodniami byli w ziemi Egipskiej; Jam Pan, Bóg wasz.“ – 3. Mojż. 19,34