Logo
Artykuł 8 z 9

Hinduski szczep Bnei Manasse świętuje Sukkot

Żydowska gmina Bnei Manasse („Synowie Manassesa“) z Północno Wschodnich Indii świętuje w tym tygodniu Sukkot. Modlili się za Aliję („powrót) do Izraela, o czym marzą od lat. Do grupy etnicznej Bnei Manasse należy ok. 10.000 ludzi. Uważa się, że są to potomkowie jednego z dziesięciu zaginionych plemion - w tym wypadku Manasesa. W roku 2005 zostali oni uznani jako Żydzi i to jeszcze przez sefardyjskiego rabina Schlomo Ataram, który zwrócił uwagę, że muszą oni jeszcze dopełnić obrzędu konwersji. Dotąd do Izraela wyjechało 4.000 członków społeczności. Około 6.500 mieszka jeszcze w Indiach. „Na wygnaniu” członkowie pielęgnują wszystkie żydowskie obyczaje i święta żydowskiego kalendarza, jak sabaty, koszerne pożywienie. We współpracy ministerstwa Integracji wewnętrznej w dniach tegorocznych świąt przyjedzie kolejne 722 synów Manasesa. (Jerusalem Post, VFI News)

„Jako jeden z waszych w domu zrodzonych będzie u was przychodzień, który jest u was gościem, i miłować go będziesz jako sam siebie; boście i wy przychodniami byli w ziemi Egipskiej; Jam Pan, Bóg wasz.“ – 3. Mojż. 19,34