Logo
Artykuł 1 z 8

Antysemicka grupa chce wykorzystać dla siebie ruch „Black Lives Matter“

„Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.“ Łukasz 21,15

Antysemicka grupa chce wykorzystać dla siebie ruch „Black Lives Matter“ – Demonstracje w USA i reszcie świata skierowane są przeciw przemocy w policji, wielu młodych ludzi daje wyraz swej złości wobec innych problemów w społeczeństwie. Tak masowych protestów jeszcze nie było. Ale jednak staje się znowu to co przy innych podobnych protestach: inni ludzie, z innymi motywami próbują te protesty wykorzystać na swoją stronę. Należą do tego antyizraelskie i antysemickie a nawet „suprematyści” (ludzie którzy są za supremacją i przewagą białych). Problemem dla proizraelskich Żydów w USA i z granicą jest to czy pozwolą oni by te antysemickie głosy choćby po części okradały dla siebie lub dla siebie instrumentalizowały zaciemniając sedno sprawy. Tak się działo w przeszłości podczas np. marszów o prawa kobiet. Faktem jest, że dla 99% uczestników nie jest to problemem. To że Izrael staje się centralnym tematem jest na rękę tych, którzy we wszystkim widzą rękę Izraela i zatruwają zdrowe motywy dla antyizraelskiej hecy. W ten sposób Izrael stał się centralnym tematem dla obu dużych partii. To ogranicza oczywiście możliwości otrzymania pomocy ze świata, czego w Izraelu tak pilnie potrzebujemy. (Jerusalem Post, VFI News)

Prosimy módlcie się o ochronę dzieci Bożych i o mądrość, i pokój dla wszystkich, którzy uczynili Boga centrum swojego życia. „Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.“ – Jakub 3,17