VFI News 14 czerwca 2020 r

Antysemicka grupa chce wykorzystać dla siebie ruch „Black Lives Matter“

„Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.“ Łukasz 21,15

Antysemicka grupa chce wykorzystać dla siebie ruch „Black Lives Matter“ – Demonstracje w USA i reszcie świata skierowane są przeciw przemocy w policji, wielu młodych ludzi daje wyraz swej złości wobec innych problemów w społeczeństwie. Tak masowych protestów jeszcze nie było. Ale jednak staje się znowu to co przy innych podobnych protestach: inni ludzie, z innymi motywami próbują te protesty wykorzystać na swoją stronę. Należą do tego antyizraelskie i antysemickie a nawet „suprematyści” (ludzie którzy są za supremacją i przewagą białych). Problemem dla proizraelskich Żydów w USA i z granicą jest to czy pozwolą oni by te antysemickie głosy choćby po części okradały dla siebie lub dla siebie instrumentalizowały zaciemniając sedno sprawy. Tak się działo w przeszłości podczas np. marszów o prawa kobiet. Faktem jest, że dla 99% uczestników nie jest to problemem. To że Izrael staje się centralnym tematem jest na rękę tych, którzy we wszystkim widzą rękę Izraela i zatruwają zdrowe motywy dla antyizraelskiej hecy. W ten sposób Izrael stał się centralnym tematem dla obu dużych partii. To ogranicza oczywiście możliwości otrzymania pomocy ze świata, czego w Izraelu tak pilnie potrzebujemy. (Jerusalem Post, VFI News)

Prosimy módlcie się o ochronę dzieci Bożych i o mądrość, i pokój dla wszystkich, którzy uczynili Boga centrum swojego życia. „Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.“ – Jakub 3,17

Saudyjscy klerycy: „Żydzi i muzułmanie muszą razem walczyć z antysemityzmem. “

Liga muzułmańska nie rządowa organizacja finansowana przez Arabię Saudyjską jest gotowa wspierać światową walkę z antysemityzmem, jak potwierdził 9.6.2020 kierownik grupy Szejk Dr. Mohammed Al-Issa. My, w lidze muzułmańskiej jesteśmy dumni, że możemy stać ramię w ramię obok naszych żydowskich braci by budować zrozumienie, miłość i międzyreligijną harmonię”, powiedział Al-Issa podczas wirtualnej konferencji w Mekce zorganizowanej przez dwie organizację walczące z antysemityzmem. Dodał, że Żydzi i muzułmanie muszą walczyć razem – nawiązywać kontakty i budować mosty porozumienia i dialogu pomiędzy dwoma religiami. „Żydzi i muzułmanie żyją od setek lat razem, ale ostatnio niestety, ich „razem” trochę się rozjechało ... od kiedy jestem przejąłem przewodnictwo Ligii światowej moją misją stała się walka z mocami nienawiści i przemocy” - stwierdził AlI-Issa. (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się o pokój między ludźmi na całym świecie, także gdy wyznają inne religie. „A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.“ – 1. Koryntian 1,10

„Przestańcie wspierać antyizraelskie organizacje! “

Izraelski premier Netanjahu spotkał się 10.0 w Jerozolimie z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Heiko Maas. Tematem było m.in. żądanie Izraela by Niemcy przestały wspierać antyizraelskie organizacje, które go oczerniają. Mass poinformował się co do planów izraelskiego rządu w kwestii planu pokojowego USA i zapytał, czy Izrael zamierza wprowadzić suwerenność Judei i Samarii. Maas podkreślił, że dla niego jest to ważne, gdyż Niemcy w przyszłym roku przejmą przewodnictwo w Radzie UE a ponadto jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Netaniahu podkreślił, że interesy bezpieczeństwa muszą zostać zagwarantowane w każdej umowie, włącznie z kontrolą bezpieczeństwa zachodniej strony Jordanu: „Wszystkie realne plany muszą po pierwsze uznać, że Izrael posiada osiedla, a po drugie iluzoryczna jest nadzieja na wygnanie tych ludzi z ich domów”. (VFI News)

Netanjahu trzyma się idei aneksji mimo sankcji UE

Unia Europejska wywiera naciski na Izrael i chce wprowadzić sankcje, jeżeli żydowskie państwo chciałoby w przyszłym miesiącu aneksję części Zachodniego brzegu Jordanu. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas poinformował o tym w środę premiera Netanjahu. * To była pierwsza wizyta tak wysokiego przedstawiciela niemieckich władz od czasu powołania nowego rządu w Izraelu. Maas przyjechał do Izraela 10.06 i chciał przekonać Netanjahu porzucić swój plan i przejęcia 1 lipca części (do 30%) Zachodniego Brzegu Jordanu. Dodatkowo do nacisków Unii Europejskiej – największego partnera gospodarczego Izraela wprowadzenie sankcji przeciw Izraelowi mocno by ugodziło obie strony. Netaniahu u stwierdził, że wszelkie porozumienia muszą uwzględniać izraelskie osiedla. (Jerusalem Post, VFI News)

PA odrzuciła po raz drugi dostawy sprzętu medycznego z ZEA

Tzw. Autonomia palestyńska (PA) po raz drugi wciągu 4 tygodni odrzuciła cały samolot sprzętu medycznego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich przeznaczonych w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Powód odrzucenia? Koordynacja dostarczenia pomocy szła przez Izrael, nie PA. Jak poinformowała AFP: „Wstrzymujemy się z przyjęciem jej ponieważ była ona koordynowana bezpośrednio z Izraelem a nie z PA” – stwierdził szejk Hussein al-Sheikh. „Nie byliśmy obecni podczas koordynacji “. * PA jest wściekła, ponieważ Netanjahu i minister obrony Benny Ganz zbudowali koalicję, w programie której jest aneksja części Zachodniego Brzegu Jordanu. Dlatego Mahmud Abbas oświadczył niedawno, że PA nie czuje się związana z porozumieniami z Izraelem, ale i USA – także z koordynacją kwestii bezpieczeństwa.  (VFI News)

Proszę módlcie się o polityków i inne czołowe osobistości żeby uczyniły sobie przesłanie i świadomie służyli ludziom z miłości a nie ze strachu. „Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych.” – Marek 12:29-31

“God, we ask that you help our global leaders to remember their duty to the people they serve—that they would act in love instead of fear.”

Izraelscy naukowcy mają postępy w opracowaniu szczepionki na Covid-19

Zespół izraelskich naukowców ze uniwersytetu Bar-Ilan zidentyfikował sekwencję aminokwasów, które nieraz nazywane są cegiełkami życia. To mogłoby pomóc w pracach nad szczepionką na koronawirusa by zapobiec wszechświatowej epidemii. „Podczas naszych stadiów znaleźliśmy element mający immunodominatne epitopy dla SARS-CoV-2-Proteom. Te epitopy są częścią antygenu wytwarzającego zarówno antyciała jak i reakcje immunologiczne” – stwierdziła dr Milana Frenkel-Morgenstern. Przewodzi ona laboratorium na wydziale Azireli na uniwersytecie Bar-Ilan. (VFI News)

Proszę módlcie się nadal nad pracami ratującymi ludziom życie. Módlcie się by wszystko co do tego jest potrzebne było gotowe do użycia i skuteczna szczepionka mogła być szybko wynaleziona. – 1. Pioptra 2,24

Izraelscy naukowcy: „Ratujcie zagrożoną wyginięciem gazelę z czasów biblijnych.“

W „Pieśni nad pieśniami” 2.14 mówi się: „Gołębico moja, kryjąca się w skalnych rozpadlinach i nad urwistymi przepaściami! Pokaż mi swoje oblicze, pozwól twój głos usłyszeć, bo słodki jest twój głos i czarujące oblicze twoje”. [w polskich przekładach jest słowo „Gazela” - przyp tlum.]. Pieśń z jednej strony opisuje miłość między małżonkami w bardzo swoisty sposób. Z drugiej strony często widzi się ją jako alegorię związku Ludu Izraela ze swoim Bogiem.* Gazele w Izraelu żyją od tysięcy lat. Ich smukłe i gibkie ciało oraz ciemne oczy stały się częścią starożytnego krajobrazu. Teraz jednak podniósł się alarm i planuje wsę uchronić gazele przed wymarciem. Wcześniej były wszędzie na Bliskim Wschodzie, a więc w Iraku, Syrii, Libanie, Turcji, Syrii i Jordanii. W Izraelu żyje ich dotąd 5.000 jednego z najbardziej rozpowszechnionych gatunków. Więcej możecie pzeczytać w Internationalen Journal für Naturschutz z dnia 10.6.2020. (Jerusalem Post, VFI News)