Logo
Artykuł 4 z 8

Gospodarska skurczyła sią z powodu pandemii o 2,4 %

Poinformował o tym urząd statystyczny 16.02.2021. To było pierwszy raz kiedy gospodarka w ciągi jednego roku tak bardzo zmalała. Kolejne bankructwa firm i rosnące bezrobocie dalej osłabią gospodarkę Izraela. Mimo wszystko liczbe są lepsze niż się spodziewano, Eksperci spodziewali się straty od 3,3% do 4,6%. Wartość spadku jest lepsza niż w innych krajach OECD, która wyniosła 5,5%. (TOI, VFI News)

Proszę módlcie się o podniesienie się izraelskiej gospodarki. „Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, A będziemy zbawieni!”, „Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni”.– Psalm 80,4; 8,20 (GANTP)