Logo

VFI News 21 lutego 2021

Burza śnieżna w Izraelu?

Jerozolima w kolejnych dniach, mogłaby dostać trochę śniegu, bo według prognozy meteorologicznej nadejdzie fala zimna i silny wiatr. „Widzimy coś czego nie widzieliśmy od 2015 roku”- powiedział w czwartek Alon Abarbanel, student ekonomii w szkole Tel Hai – i amator obserwator pogody. „Bardzo zimne powietrze przemieszcza się w naszą stronę. Wychodzimy z założenia, że śnieg spadnie nie tylko w Jerozolimie i miejscowościach jak Metula, nie tylko na Wzgórzach Golan. Czekamy wszyscy, bo tegoroczna zima była trochę rozczarowująca. Śnieg byłby kropką na „i”. Na forach meteorologicznych dało się wyczuć prawdziwe oczekiwanie zimy. Wielu pisało, że mają nadzieję na śnieg w stolicy i w grodzkich regionach kraju. (Jerusalem Post, VFI

A Mordochaj spisał wszystkie te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów po wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza, bliskich i dalekich, zobowiązując ich, aby rokrocznie święcili czternasty dzień miesiąca Adar i piętnasty dzień tegoż miesiąca, jako dni, w których Żydzi zyskali spokój od wrogów swoich, i jako miesiąc, w którym troska zamieniła im się w radość, a żałoba w dzień pomyślny, aby uczynili je dniami ucztowania i radości, i wzajemnego przesyłania sobie darów żywnościowych i obdarowywania ubogich. – Estery 9,20-22

Izraelska firma Immunai chce przeprogramować system immunologiczny za 49 Mio. Euro

Izraelska firma Immunai zapowiedziała 11.02.2021, że posiadać będzie nowe środki w wysokości 49 milionów Euro. W ten sposób firma przygotować ma się do rozwiązania najważniejszych problemów w zakresie onkologii, immunologii, auto immunologii i terapii komórkowych. Rezydująca w Nowym Jorku firma, której centrum naukowo badawcze znajduje sią w Tel Avivie zgromadziła dotąd 66 milionów Euro. Celem firmy jest przeprogramowanie komórek odpornościowych by produkować skrojone na miarę indywidualne ciała odpornościowe. (Jerusalem Post, VFI News)

„Bo spowoduję, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów - mówi Pan - chociaż nazwali cię Odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy.” – Jeremiasz 30,17

Haliva chce być mianowany na szefa wywiadu wojskowego w związku z Iranem

To mógłby być ważmy sygnał dla Iranu, fakt, że generał Aaron Haliva 11.2.2021 mianowany będzie szefem wywiadu wojskowego. Dotąd prowadził wydział operacji militarnych, odpowiedzialny będzie za gotowość w razie wojny. W obliczu napiętego stanu sytuacji między Izraelem i Iranem i krok jest poważnym zaostrzeniem. W przeszłości Haliva był komendantem brygady spadochroniarzy, pracował też w szkole oficerskiej. (Jerusalem Post, VFI News)

„Proście o pokój dla Jeruzalemu! Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują! Pokój niech panuje w murach twoich, A spokój w twoich pałacach!“ – Psalm 122,6-7

Gospodarska skurczyła sią z powodu pandemii o 2,4 %

Poinformował o tym urząd statystyczny 16.02.2021. To było pierwszy raz kiedy gospodarka w ciągi jednego roku tak bardzo zmalała. Kolejne bankructwa firm i rosnące bezrobocie dalej osłabią gospodarkę Izraela. Mimo wszystko liczbe są lepsze niż się spodziewano, Eksperci spodziewali się straty od 3,3% do 4,6%. Wartość spadku jest lepsza niż w innych krajach OECD, która wyniosła 5,5%. (TOI, VFI News)

Proszę módlcie się o podniesienie się izraelskiej gospodarki. „Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, A będziemy zbawieni!”, „Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni”.– Psalm 80,4; 8,20 (GANTP)

Pomoc dla arabskich chrześcijan w Betlejem z okazji świąt

Izrael nadal wśród najlepszych 10 innowacyjnych krajów

Jak wynika z niedawno opublikowanego indeksu innowacyjności przez Bloomberga Izrael zajmuje 7 miejsce na 60 najbardziej innowacyjnych krajów świata. W roku poprzednim zajmował Izrael miejsce 6, rok wcześniej miejsce 5. W tym roku pierwsze miejsce zajmuje Korea i strąciła ona Niemcy z najwyższego schodka. Ten wschodnioazjatycki kraj zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego kraju świata w czasie dziewięciu lat od kiedy istnieje ta konkurencja Korea zdobył laur siedem razy. Niemcy są obecnie na miejscu 4, Singapur i Szwajcaria zajmują miejsce 2 i 3. Szwecja ma miejsce piąte, następnie Dania i Izrael. (I365, VFI News)

„więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi” – Izajasz 49,6

Błogosławcie Izrael

Dziękujemy za wasze wsparcie i wasze modlitwy. Oto nasze projekty: https://www.visionforisrael.com/de/projekte

1. Koryntian 15,58.