Logo
Artykuł 3 z 8

Haliva chce być mianowany na szefa wywiadu wojskowego w związku z Iranem

To mógłby być ważmy sygnał dla Iranu, fakt, że generał Aaron Haliva 11.2.2021 mianowany będzie szefem wywiadu wojskowego. Dotąd prowadził wydział operacji militarnych, odpowiedzialny będzie za gotowość w razie wojny. W obliczu napiętego stanu sytuacji między Izraelem i Iranem i krok jest poważnym zaostrzeniem. W przeszłości Haliva był komendantem brygady spadochroniarzy, pracował też w szkole oficerskiej. (Jerusalem Post, VFI News)

„Proście o pokój dla Jeruzalemu! Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują! Pokój niech panuje w murach twoich, A spokój w twoich pałacach!“ – Psalm 122,6-7