Logo
Artykuł 5 z 9

Korona wirus prowadzi do silnego wzrostu antysemityzmu

podczas wybuchu pandemii doszło do dużego wzrostu antysemityzmu, stwierdził Mosze Kantor z Kantor Center. Kantor piastuje rolę prezydenta europejskich żydowskich kongresów. Dalej mówił w poniedziałek 20.04, że od początku pandemii Covid-19 ilość oskarżeń Żydów gwałtownie wzrosła. Żydzi są jako osoby i naród odpowiedzialni za rozszerzenie się choroby, albo że czerpią z tego profity. Mowa przypomina średniowiecze, kiedy Żydzi tak samo byli oskarżani o roznoszenie chorób, zatruwanie studni i kontrolowanie gospodarki. Kantor jest zatroskany, że ten ekstremizm z powodu pandemii jeszcze bardziej się nasili. „Obok prób kontrolowania wirusa, i staraniach zapobieżenia kryzysowi gospodarczemu, nie może społeczność międzynarodowa faktu, że w polityce i społeczeństwie widać już początki kryzysu” – dodał. (VFI News)

„Więcej jest tych, którzy mię mają w nienawiści bez przyczyny, niż włosów na głowie mojej; wzmocnili się ci, którzy mię wygubić usiłują, a są nieprzyjaciółmi mymi niesłusznie; czegom nie wydarł, musiałem nagradzać.” – Psalm 69,5